Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zakup opon, opon specjalistycznych oraz felg do samochodów służbowych PGW WP wraz z dystrybucją do ośmiu RZGW

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.+48223720273
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KOM/246/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  24.11.2020 22:00
 • Termin składania ofert
  07.12.2020 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  07.12.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup opon, opon specjalistycznych oraz felg do samochodów służbowych PGW WP wraz z dystrybucją do ośmiu RZGW.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Informacje dodatkowe

Ofertę należy złożyć w formie papierowej u Zamawiającego, przesłać pocztą lub przez posłańca.
Adres:
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, ul. Żelazna 59A, 00-848 Warszawa

Branże CPV

 • 34351100-3 - Opony do pojazdów silnikowych

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 25.11.2020 20:41:39
 • Piotr Komisarczyk

 • UWAGA! Zamawiający informuje o zmianie treści SIWZ. Zmiany zostały określone w piśmie z dnia 25 listopada 2020 r. zamieszczonym na Platformie.
 • 01.12.2020 12:12:56
 • Piotr Komisarczyk

 • Uwaga! Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert.

Informacja

Postępowanie zakończone

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry