Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa poligraficzna na potrzeby PGW Wody Polskie

Przetarg nieograniczony
Część 2 usługa poligraficzna na wydrukowanie i dostarczenie materiałów konferencyjnych drukowanych

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.+48 375 37 73
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KCP/258/2020
 • Numer części
  KZGW/KCP/258/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.11.2020 18:00
 • Termin składania ofert
  03.12.2020 11:30
 • Termin otwarcia ofert
  03.12.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi poligraficznej na potrzeby PGW Wody Polskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamówienie składa się z następujących części:

1)części I – broszura – broszura edukacyjna nakład 10 000 egz.;

2)części II – materiały konferencyjne drukowane:

a)teczki ofertowe (niezłożone) – ilość 6 000 szt.,

b)bloczki/notatniki (A4) 25 kartek – ilość 2 900 szt.,

c)torby papierowe małe typu kraft – ilość 1 650 szt.,

d)torby papierowe średnie typu kraft – ilość 1 700 szt.

Branże CPV

 • 79820000-8 - Usługi związane z drukowaniem
 • 79821000-5 - Drukarskie usługi wykańczalnicze
 • 79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy

Informacja

Postępowanie zakończone

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry