Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Usługa wykonania pilnych prac utrzymaniowych na rzece Płonia (wycinka, podcięcie, zabezpieczenie drzew) na obszarze działania Zarządu Zlewni w Stargardzie”

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110 Stargard
tel.91 577 09 66, wew. 4
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.2811.315.2020.ER
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.12.2020 14:00
 • Termin złożenia oferty
  08.12.2020 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pilnych prac utrzymaniowych na rzece Płonia obejmujące wykonanie następujących czynności:

 •  ręczne wykoszenie porostów z wygrabieniem,
 • wycinka drzew, podcięcie drzew (przy użyciu podnośnika koszowego), pielęgnacja drzew, zrębkowanie ściętych gałęzi,
 • transport dłużyc,
 • zabezpieczenie pni drzew siatką przed uszkodzeniem (podgryzaniem przez bory),
 • usuwanie utrudniających przepływ wody zanieczyszczeń w korycie cieku,
 • oczyszczenie i uporządkowanie terenu,

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami umowy - załącznik nr 3.

Informacje dodatkowe

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej, za pośrednictwem Platformy Zakupowej – zwanej dalej „Platformą” – pod adresem https://przetargi.wody.gov.pl.

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 23 grudnia 2020 r.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry