Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi specjalizowanego wsparcia systemów Microsoft.

Przetarg nieograniczony

Ogłaszający

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

Żelazna 59A
00-848 Warszawa
tel.+48 375 37 73
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KZGW/KIT/239/2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.12.2020 16:00
 • Termin składania ofert
  11.01.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  11.01.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalizowanej usługi wsparcia III linii administratorów systemu Microsoft Active Directory, Microsoft Exchange, Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Microsoft Intune, Microsoft Azure, Microsoft System Center Virtual Machine Manager (VMM) oraz systemów wirtualizacyjnych Hyper-V funkcjonujących
w PGW Wody Polskie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.

Branże CPV

 • 72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

Informacja

Postępowanie zakończone

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry