Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie jazu na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.2810.3.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.02.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  26.02.2021 13:00

Opis przedmiotu zamówienia

- Codzienny przegląd stanu technicznego budowli w tym: obserwacja sprawności budowli piętrzących i stanów brzegów zbiornika

- Prowadzenie dziennika obiektu, dokonywanie odczytów wodowskazowych. Zapewnienie właściwego funkcjonowania zgodnie z instrukcja gospodarowania wodą zbiornika wodnego Majdan Sopocki. Utrzymanie odpowiedniego poziomu piętrzenia na jazie zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym

- Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych, usuwanie awarii powstałych w instalacji i urządzeniach elektrycznych w tym: zapewnienie oświetlenia zapory czołowej zbiornika od zmroku do świtu. Konserwacja instalacji i urządzeń elektrycznych oraz wykonanie przeglądów i pomiarów okresowych

- Utrzymanie porządku wokół zapory czołowej zbiornika i przy zaporze w tym: oczyszczenie klap, czyszczenie upustów drenarskich oraz sprawdzenie poprawności realizacji zadań nałożonych na Urząd Gminy w Suścu wynikających z umowy użytkowania

- Obserwacja przepływu wody (w zależności od okresu, lato: podniesionych stanów wód, zima: przepływu kry i podchodu lodu). Powiadamianie położonego o występowaniu niebezpiecznych zjawisk będących skutkami sytuacji hydrometrycznej i sprawności urządzeń wodnych oraz o ewentualnych aktach wandalizmu

Warunki realizacji umowy

zgodnie z załączonym wzorem umowy

Informacje dodatkowe

Miejsce i termin złożenia ofert: 26.02.2021r. do godz. 13:00 za pośrednictwem Platformy

Za datę złożenia oferty, uważa się datę wczytania korespondencji na Platformę

 

Miejsce i termin otwarcia ofert: 26.02.2021 o godz. 13:30 otwarcie ofert dokonywane jest poprzez otwarcie za pomocą Platformy

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry