Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r4734,Szkolenie-elektryczne-i-energetyczne-SEP-Grupa-1-eksploatacja-POROZ281652021.html
2021-08-02, 23:15

Szkolenie elektryczne i energetyczne SEP – Grupa 1 eksploatacja (PO.ROZ.281.65.2021)

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 858 77 24
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.65.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.02.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  05.03.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Szkolenie elektryczne i energetyczne SEP - Grupa 1 eksploatacja dla pracowników RZGW w Poznaniu wraz z egzaminem państwowym

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

wymagany aktualny wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych
 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy
 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

nie dotyczy

Warunki realizacji umowy

zgodnie z warunkami ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia

Branże CPV

 • 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.