Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Przetarg publiczny na sprzedaż drewna z terenu Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zbycie mienia - Przetarg

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU. 561.1.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.03.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  18.03.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia


Surowiec drzewny przeznaczony do sprzedaży:
podlega sprzedaży wyłącznie w całości, o następującej specyfikacji:
gatunek: olcha, klasyfikacja: 54 (opał), szacunkowa ilość; 24,L74 mp,
gatunek: jesion, klasyfikacja: 54 (opał), szacunkowa ilość: 7,108 mp,

Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny
wywoławczej surowca drzewnego, będącego przedmiotem sprzedaży tj.:
Stos l - 191,60 zł + 23% VAT

Ofertę pisemną należy zlożyć w nieprzezroczystej i zamkniętej kopercie w siedzibie Nadzoru Wodnego w Janowie
Lubelskim, ul. Jana Pawła ll 1, 23-300 Janów Lubelski, - w terminie do dnia 18.03.2021 r. do godz. 10:00

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie unieważnione: postępowanie unieważnione.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.2259 oraz z 2017 r. poz. 624).

do góry