Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przetarg publiczny na sprzedaż surowca drzewnego

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Zarząd Zlewni w Stargardzie

Gdańska 4
73-110 Stargard
tel.91 577 09 66, wew. 4
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  SZ.ZPU.3.561.3.2021.MW
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  04.03.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  18.03.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem przetargu jest surowiec drzewny pozyskany w wyniku realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310, z późn. zm.) z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa, w stosunku do których PGW Wody Polskie wykonuje prawa właścicielskie składowany w lokalizacji:

I. NW w Pyrzycach -  przepompownia Giżyn;

II. NW w Pyrzycach -  plac przy Gospodarstwie Rolnym Łozice.

Informacje dodatkowe

Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej. Formularz ofertowy z wymaganymi dokumentami należy podpisać, następnie zeskanować i wysłać poprzez stronę internetową: www.przetargi.wody.gov.pl w terminie: do dnia 18 marca 2021 r. do godz. 10:00 wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium.

Branże CPV

 • 03410000-7 - Drewno

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami Skarbu Państwa na podstawie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz.2259 oraz z 2017 r. poz. 624).

do góry