Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prowadzenie kompleksowej obsługi oraz dozoru nad urządzeniami energetycznymi SN i NN zainstalowanymi na obiektach pompowni, zlokalizowanych na terenie działania PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze, utrzymywanych i eksploatowanych przez ZPT w Sulechowie.

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra
tel.(68) 452 76 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.130.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  26.03.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  02.04.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Prowadzenie kompleksowej obsługi oraz dozoru nad urządzeniami energetycznymi SN i NN zainstalowanymi na obiektach pompowni, zlokalizowanych na terenie działania PGW Wody Polskie Zarządu Zlewni w Zielonej Górze,  utrzymywanych i eksploatowanych przez ZPT w Sulechowie - urządzenia i instalacje energetyczne i sterownicze, stacje transformatorowe oraz linie energetyczne znajdujące się na obiektach pompowni przynależnych terenowo do Nadzorów Wodnych : Krosno Odrz., Nowa Sól, Bytom Odrzański, Sulechów, Świebodzin, Zielona Góra oraz Słubice.
Powyższe dotyczy obiektów pompowni: Urad II, Urad III, Kosarzyn, Bobrowniki, Nowa Sól,Nowa Sól-Solanka, Przyborów, Siedlisko, Sadowa, Głuchów, Brody, Bródki, Będów, Kuligowo, Milsko, Tarnawa, Świecko i Drzewce – szczegółowy zakres rzeczowy stanowi załącznik nr do  niniejszego Zapytania ofertowego

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Posiadanie wiedzy i doświadczenia przy realizacji zamówień o charakterze robót zbliżonym do przedmiotowego zamówienia – posiadanie uprawnień z zakresu dozoru, eksploatacji, obsługi, konserwacji, remontów oraz montażu urządzeń energetycznych do 1kV oraz powyżej 1kV, dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, oferent znajdować się musi w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na właściwą realizację przedmiotowego zamówienia.

Warunki realizacji umowy

 1. Termin realizacji zamówienia:  12 MIESIĘCY  LICZĄC  OD DNIA PODPISANIA UMOWY

Branże CPV

 • 71631000-0 - Usługi nadzoru technicznego

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry