Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wycinka drzew, dz. nr 140, ob. Krzeczyn Wielki

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 747 9394
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.123.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.04.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  09.04.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycinka 8 drzew gat. topola kanadyjska rosnących na skarpie cieku Baczyna na działce nr 140, obręb Krzeczyn Wielki.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał samodzielnie co najmniej 2 zadania polegające na wykonaniu usługi wycinki drzew.

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry