Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5312,Szkolenie-elektryczne-i-energetyczne-SEP-Grupa-1-eksploatacja-dla-pracownikow-Pa.html
2021-08-03, 00:33

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie elektryczne i energetyczne SEP – Grupa 1 eksploatacja dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu

Chlebowa 4/8
61-003 Poznań
tel.61 858 77 24
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.320.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  14.04.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  30.04.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego SEP wraz z egzaminem dla pracowników PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Zakres zamówienia obejmuje szkolenie przygotowawcze do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje z zakresu urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – Grupy G1, przy których eksploatacji wymagane jest posiadanie kwalifikacji określonych w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r., w sprawie szczególnych zasad stwierdzania posiadanych kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz.U. nr 89 poz.828) oraz egzamin kwalifikacyjny.

Kurs przygotowawczy na stanowisku eksploatacji Grupa G1+ egzamin kwalifikacyjny -14 osób

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

wymagany aktualny wpis do Rejestru  Instytucji Szkoleniowych

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

posiadanie minimum jednego wykładowcę, który posiada co najmniej dwuletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń o tematyce zgodnej z przedmiotem zamówienia

posiadanie certygikatu jakości usług ISO 9001

Warunki realizacji umowy

zgodnie z warunkami ujętymi w opisie przedmiotu zamówienia

Branże CPV

 • 80510000-2 - Usługi szkolenia specjalistycznego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.05.2021 14:00:00
 • Sylwia Jacczak

 • Wybór najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Ośrodek Doskonalenia Kadr SIMP FF H. Wojciechowski

Toruńska 286
85-880 Bydgoszcz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.