Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Rzeka Ślęza – koszenie koryta cieku, gmina Jordanów Śląski

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.(71) 757 20 64
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.175.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  20.04.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  27.04.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zmówienia jest wykoszenie i wygrabienie porostów z koryta rzeki Ślęza od km 51+660 do km 52+960 w m. Pożarzyce, gm. Jordanów Śląski oraz ich wywiezienie lub kilkukrotne zmielenie. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w Załączniku nr 2 Zakres prac.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że:

 1.  posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał samodzielnie co najmniej 2 zadania polegające na konserwacji cieków lub kanałów.

 

 1. Dysponuje osobą niezbędną do wykonania prac objętych niniejszym zamówieniem tj. osobą odpowiedzialną za nadzór przyrodniczy.

 

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry