Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5472,Drugi-przetarg-na-sprzedaz-surowca-drzewnego-pozyskanego-z-terenow-stanowiacych-.html
2024-02-22, 21:17

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Drugi przetarg na sprzedaż surowca drzewnego pozyskanego z terenów stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których PGWWP wykonuje prawa właścicielskie administrowanych przez PGW WP Zarząd Zlewni w Stalowej Woli

Zbycie mienia - Przetarg

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.158428982
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ZPU.4.561.2.1.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.04.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  07.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem ogłoszenia jest sprzedaż surowca drzewnego pochodzącego z nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa w stosunku do których PGWWP wykonują prawa właścicielskie, pozyskanego kosztem PGW WP, znajdującego się w miejscu składowania. Sprzedaż surowca drzewnego prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 października 2019r. w srawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2019r. poz. 2004). W dniu 26.03.2021r. odbył się pierwszy przetarg na zbycie przedmiotowego surowca drzewnego. Z uwagi na brak ofert zgodnie z § 23 ust.2 ww. rozporządzenia obniżono cenę wywoławczą o 50%.

Informacje dodatkowe

Warunkiem przystąpienia do przetargu publicznego jest wniesienie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej surowca drzewnego, będącego przedmiotem sprzedaży. 

Branże CPV

 • 03413000-8 - Drewno opałowe

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 998, ze zm.) na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933 oraz z 2022 r. poz. 807 i 872).