Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r5497,Przeglady-pogwarancyjne-i-naprawy-zwiazane-z-serwisowaniem-samochodow-sluzbowych.html
2021-09-28, 16:19

„Przeglądy pogwarancyjne i naprawy związane z serwisowaniem samochodów służbowych wraz z dostawą części samochodowych, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania napraw samochodów znajdujących się w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie”.

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.17 85 37 408 kom 609 899 125
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROO.2811.11.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  23.04.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  30.04.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie niezbędnych usług serwisowych w ramach okresowych przeglądów technicznych i bieżących napraw pojazdów służbowych, sezonową wymianą opon oraz dostawa części zamiennych, podzespołów, materiałów eksploatacyjnych (płynów) oraz akcesoriów niezbędnych do wykonania napraw samochodów znajdujących się w dyspozycji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określił warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z wzorem umowy - załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów
 • 50116100-2 - Usługi w zakresie napraw układu elektrycznego

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.