Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Pompownie NW Kościan - przegląd techniczno-eksploatacyjny i ocena stanu technicznego pomp

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760 Poznań
tel.(61) 850 84 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ROZ.281.352.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.04.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  10.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie polega na wykonaniu przeglądu techniczno-eksploatacyjnego i oceny stanu technicznego 19 pomp. Celem przeglądu jest konserwacja pomp, weryfikacja techniczna i kontrola elementów pomp oraz przegląd i konserwacja szaf sterowniczych, instalacji elektrycznych, szaf monitoringu, wyciągarek i suwnic w pompowni. Przegląd uwzględnić ma pomiary elektryczne, ocenę stanu technicznego oraz uwagi co do przyszłej eksploatacji. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 4 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń stanowi pkt. 6 Zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zostały określone we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 50511000-0 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji pomp

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 04.05.2021 08:09:49
 • Krzysztof Jagodziński

 • Dzień dobry,

  Proszę o udzielenie informacji na następujące pytania:

  1. Zakres przeglądu pomp - 19 szt.
  - dotyczy pkt. 18 - jak zmierzyć drgania w pompie?
  - dotyczy pkt. 20 - czy na obiekcie posiadają Państwo pkt pomiarowe Q i H oraz czy obiekt jest wyposażony w przepływomierz?

  2. Przegląd i konserwacja wyciągarek, suwnic - 7 kpl.
  - proszę o podanie marki suwnicy - 7 kompletów, które posiadacie Państwo u siebie na pompowniach.

  3. Proszę o podanie tabliczki znamionowej pompy:
  - Pompownia Nielęgowo - 4 pompy
  - Pompownia Kąty - 4 pompy
  - Pompownia Drzeczkowo - 3 pompy
  - Pompownia Drzeczkowo - 2 pompy
  - Pompownia Wojnowice - 2 pompy
  - Pompownia Separowo - 2 pompy
  - Pompownia Zbęchy (NW Gostyń) - 2 pompy

  4. Proszę o podanie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej na wyżej wymienionych obiektach

  Z poważaniem,
  Michał Maćkowiak
  Dzień dobry,
  Poniżej odpowiedzi na pytania:
  1. Odpowiedzi znajdują się w protokołach z przeglądu poszczególnych pompowni wykonanych w grudniu 2019 r. (protokoły powykonawcze zostały dołączone do postępowania jako Załącznik nr 6)

  2. Na czterech Pompowniach Kąty, Wojnowice, Drzeczkowo i Wonieść są zamontowane wyciągarki elektryczne. Dla każdej pompy osobna wyciągarka, razem 11 szt. wyciągarek elektrycznych. Marka/typ wyciągarki to MAGNUM SHZ 1000/2, wciągarka linowa 230V, max 1000 kg. (dokumentacja fotograficzna - Załącznik nr 7 do postępowania). Natomiast na pozostałych trzech Pompowniach Nielęgowo, Separowo i Zbęchy są zamontowane wyciągarki ręczne na suwnicach (dokumentacja fotograficzna - Załącznik nr 8 do postępowania). W szczególe na Pompowni Separowo są 2 wyciągarki, na Pompowni Nielęgowo jest jedna i na P. Zbęchy jest jedna. Razem 4 szt. wyciągarek ręcznych.

  3. Zdjęcia tabliczek znamionowych również znajdują się w protokołach z przeglądu poszczególnych pompowni wykonanych w grudniu 2019 r. (protokoły powykonawcze zostały dołączone do postępowania jako Załącznik nr 6)

  4. Proponujemy następujące terminy i miejsce wizji lokalnej:
  a) 07.05.2021 r. (piątek) godz. 12.00., miejsce spotkania Pompownia Nielęgowo (gm. Kościan, współrzędne: 52°03'30.3"N 16°39'50.5"E ), jeżeli będą chętni to jedziemy na kolejne pompownie. (termin sugerowany)
  b) 10.05.2021 r. (poniedziałek) godz. 10.00., miejsce spotkania Pompownia Nielęgowo (gm. Kościan, współrzędne: 52°03'30.3"N 16°39'50.5"E ), jeżeli będą chętni to jedziemy na kolejne pompownie. (jeżeli zostanie wybrany niniejszy termin to czas na złożenie ofert zostanie odpowiednio wydłużony)
  c) Osoba do kontaktu: Marcin Waligóra, Kierownik NW Kościan tel. 573-901-676.

  Z poważaniem

  Mateusz Jurgoński
 • 04.05.2021 12:04:56
 • Krzysztof Jagodziński

 • Dzień dobry,

  chciałbym jeszcze uściślić kwestię formalności. Mianowicie zarówno wypełniony formularz cenowy, jak i formularz ofertowy załączyć należy w przedmiocie postępowania? (W załączniku wysyłam screen z domniemanym przez nas miejscem załączenia)
  Bardzo proszę o rozwianie wątpliwości.


  Z poważaniem,

  Michał Maćkowiak
  Dzień dobry,
  Formularz cenowy oraz formularz ofertowy należy załączyć w przedmiocie postępowania. Tak jak Pan przypuszczał.

  Z poważaniem

  Mateusz Jurgoński
 • 04.05.2021 14:33:31
 • Krzysztof Jagodziński

 • Dzień dobry,

  Czy dopuszczają Państwo negocjacje zapisów umowy, ewentualne zmiany.
  Czy podany wzór umowy jest już ostateczny i niepodlegający zmianom?
  Zapisy budzące wątpliwości:
  - par. 1 ust. 4
  - par. 1 ust. 6 lit. C
  - par. 1 ust. 8
  - par. 3 ust. 9
  - par. 3 ust. 11
  - par. 7 ust. 4
  - par. 9 ust. 4
  - par. 10
  Jeżeli nie dopuszczają Państwo żadnych zmian w w/w umowie, prosimy o interpretację powyższych paragrafów.

  Z poważaniem,
  Michał Maćkowiak
  Dzień dobry,

  Zamawiający nie przewiduje negocjacji umowy.
  Wzór umowy jest ostateczny, a powyższe zapisy należy rozumieć następująco:
  ad. par. 1 ust. 4 - dotyczą sytuacji gdy wykonawca w trakcie wykonywania zamówienia stwierdzi, że przedmiot zamówienia wymaga dodatkowych prac (przeglądu, kontroli itp.), których nie obejmuje OPZ.
  ad. par. 1 ust. 6 lit. C - ewentualne zmiany powodujące wzrost ceny nie mogą być większe niż 50% wartości pierwotnej umowy.
  ad. par. 1 ust. 8 - zapisy są ogólne i dotyczą sytuacji w trakcie realizacji umowy okaże się, że pewne prace okażą się (w uzgodnieniu z wykonawcą) za zbędne, a kolejność ich wykonania powinna być niż podana w OPZ.
  ad. par. 3 ust. 9 - zapisy te należy czytać łącznie z zapisami par. 9.
  ad. par. 3 ust. 11 - zapisy tego ust. odnoszą się do ust. 10, a nie do ust. 11 w tym paragrafie. Zamawiający zmienia zapis par. 3 ust. 11 na:
  "Zamawiający nie będzie zobowiązany do płatności odsetek ustawowych za opóźnienie w płatności w przypadku płatności wynagrodzenia po terminie z przyczyn wskazanych w ust. 10 powyżej oraz ponosił jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej z tego tytułu wobec Wykonawcy."
  Zamawiający zmienia zapis par. 3 ust. 10 na:
  "Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy w terminie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, w sytuacji pozytywnej weryfikacji Wykonawcy jako zarejestrowanego podatnika VAT, zgodnie z regulacją art. 96b ustawy z dnia z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2021 r., poz. 685, zwanej dalej ustawą VAT). W przypadku, gdy wskazany przez Wykonawcę rachunek nie widnieje w w/w wykazie, Zamawiający będzie uprawniony do wstrzymania się z dokonaniem płatności do chwili dokonania przez Wykonawcę korekty faktury i wskazania w ramach korekty rachunku widniejącego w w/w wykazie lub w przypadku, gdy Wykonawca nie będzie posiadał statusu czynnego podatnika VAT widniejącego w w/w wykazie, do chwili uzyskania przez Wykonawcę tego statusu."
  ad. par. 7 ust. 4 - dotyczą punktu VII OPZ.
  ad. par. 9 ust. 4 i par. 10 - zapisy są jednoznaczne nie wymagają dodatkowej interpretacji.

  Z poważaniem

  Mateusz Jurgoński
 • 05.05.2021 12:50:07
 • Krzysztof Jagodziński

 • Dzień dobry,

  Proszę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
  - proszę o przesłanie tabliczek znamionowych pomp
  - czy pompy wyposażone są w manometry na ssaniu i tłoczeniu w celu kontroli osiągnięcia parametrów pomp?
  - proszę o podanie typu oraz marki wciągarek zamontowanych w budynkach pompowni
  - kiedy może się odbyć wizja lokalna?

  Z poważaniem,
  Michał Maćkowiak
  Dzień dobry,

  Odpowiedź na Pana pierwsze wczorajsze pytanie zostanie niebawem udzielona.

  Z poważaniem

  Mateusz Jurgoński
 • 06.05.2021 09:58:02
 • Krzysztof Jagodziński

 • Dzień dobry,

  Dziękujemy za odpowiedz na nasze pytania.
  Jeżeli jest możliwość wizji lokalnej tak jak państwo proponują w dniu 07.05.2021 r. (piątek) godz. 12.00., miejsce spotkania Pompownia Nielęgowo (gm. Kościan ) To jesteśmy zainteresowani tym terminem proszę o potwierdzenie w/w terminu na wizję lokalną.
  Osoba, która przyjedzie na wizję lokalną:
  Jarosław Dymkowski tel: 602-753-900
  Proszę o potwierdzenie terminu przeprowadzenia wizji lokalnej w dniu 7.05.2021 o godz. 12:00

  Z poważaniem,
  Michał Maćkowiak
  Dzień dobry,

  Potwierdzam termin wizji lokalnej w dniu 07.05.2021 r. godz. 12.00. Osoba do kontaktu: Marcin Waligóra, Kierownik NW Kościan, tel. 573-901-676

  Z poważaniem

  Mateusz Jurgoński

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

KSB Polska sp. z o.o.

Świerkowa 1D
05-850 Bronisze

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry