Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

EKSPERTYZA TECHNICZNA BUDYNKU G WPISANEGO DO REJESTRU ZABYTKÓW

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Franciszka Rogaczewskiego 9/19
80-804 Gdańsk
tel.+48 58 326 1929
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2811.104.2021.ZZ.O
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.04.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  07.05.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Niniejsza ekspertyza jest dokumentem niezbędnym do opracowania rzetelnego Programu Funkcjonalno – Użytkowego do postępowania przetargowego na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie remontu budynku G w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

-

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

-

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Warunkiem udziału w postępowaniu obywateli polskich jest dysponowanie przez Wykonawcę:

 1. 1 osobą - projektanta posiadającego uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej. Projektant powinien mieć doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej opinii technicznej dla budynku.
 2. 1 osobą - rzeczoznawcy posiadającego tytułu rzeczoznawcy Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa w specjalności mykologiczno - budowlanej oraz doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej ekspertyzy mykologiczno – budowlanej lub  osobę posiadającą ukończony kurs specjalistyczny mykologiczno-budowlany potwierdzony świadectwem ukończenia oraz posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej 2 ekspertyz mykologiczno-budowlanych.
 3. 1 osobą posiadającą doświadczenie w wykonaniu co najmniej  dwóch programów prac konserwatorskich.

Branże CPV

 • 71000000-8 - Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 30.04.2021 09:52:21
 • Bogusław Pinkiewicz

 • Pomyłkowo usunięto folder (zip) pn. "Dokumenty_przetargowe_projekty", folder został przywrócony, dodano dokument pn. opis_tech.
 • 07.05.2021 12:39:03
 • Magdalena Piernicka

 • 07.05.2021 Informacja z otwarcia ofert.
 • 18.05.2021 12:37:59
 • Magdalena Piernicka

 • 18.05.2021 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 18.05.2021 12:42:55
 • Magdalena Piernicka

 • Informacja o wyborze oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Zakład Usługowy inż Ryszard kowalski

II Brygady 132
80-180 Gdańsk

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry