Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Awaryjna naprawa śluzki wałowej na drodze dojazdowej do stopnia wodnego Romanowo

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Pile

Zarząd Zlewni w Pile

Motylewska 7
64-920 Piła
tel.67 212 32 44
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.2.6.2811.1.2021.ZH
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.04.2021 09:00
 • Termin złożenia oferty
  06.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Oferent winien dołączyć odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, zgodnie z  pkt. 6 zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Termin realizacji zamówienia - 30 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Informacje dodatkowe

Złożenie ofert odbywa się za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Termin złożenia oferty wraz z załącznikami - 06.05.2021 r. godz. 10.00.

Branże CPV

 • 45244000-9 - Wodne roboty budowlane

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 05.05.2021 13:19:32
 • Kamila Rzeczkowska

 • Zamawiający dodał odpowiedź na pytanie do zamówienia.
 • 12.05.2021 11:52:04
 • Kamila Rzeczkowska

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 • 12.05.2021 11:55:57
 • Kamila Rzeczkowska

 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

HYDROWODKAN Sp. z o.o.

Zodiakowa 15
61-244 Poznań

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry