Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Wywóz nieczystości stałych, w tym gabarytów z budynku mieszczącego pokoje gościnne w Niedzicy na Osiedlu Pod Taborem 8a-8b

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Zarząd Zlewni w Nowym Sączu

Naściszowska 31
33-300 Nowy Sącz
tel.(18) 441 37 89 wew. 28
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  19/ZZN/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  29.04.2021 12:00
 • Termin złożenia oferty
  12.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, wywozu i utylizacji odpadów komunalnych z posesji PGW Wody Polskie usytuowanej w następującej lokalizacji: os. Pod Taborem 8a-8b, 34-441 Niedzica (gmina Łapsze Niżne, pow. nowotarski, woj. małopolskie).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego następujące oświadczenia:

 1. O wpisie do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łapsze Niżne, który upoważnia Wykonawcę do odbioru odpadów z tego terenu,
 2. O posiadaniu zezwolenia na transport oraz umowy zawarte z zakładami przetwarzającymi i unieszkodliwiającymi w oparciu, o które przekaże im powierzone odpady w celu ich ponownego wykorzystania, odzysku, recyklingu, ponownego użycia, przetwarzania lub unieszkodliwiania.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy - załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 90000000-7 - Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Import-Danstram-Export Handel, Transport, Spedycja Stanisław Strama

Władysława Zamoyskiego 13a
34-500 Zakopane

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry