Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

„Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli”

Tryb podstawowy
Część 2: „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim”

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.8.2021
 • Numer części
  2
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.04.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  17.05.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  17.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli,  w podziale na 6 części:

 • Część 1: „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego Biłgoraj”
 • Część 2: „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim”
 • Część 3: „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej”
 • Część 4: „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Leżajsku”
 • Część 5: „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności NW Stalowa Wola”
 • Część 6: „Zabudowa nor, likwidacja tam i zatorów na terenie działalności Nadzoru Wodnego w Tarnobrzegu”
 • Z wykonawcami wybranymi w drodze przetargu zostanie zawarta umowa określająca warunki realizacji zamówienia. W trakcie realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie zamówień podstawowych udzielone będą zlecenia na konkretne zakresy prac, które następnie zostaną wprowadzone aneksem do umowy.

  W ww. aneksach ustalone będą terminy realizacji danego zakresu i wysokość wynagrodzenia wg zasad, o których mowa w pkt 6 SWZ zgodnie ze złożoną ofertą.

   

  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla części 3,4,6 oraz zamówienia podstawowego i zamówienia podobnego, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp dla  części 1,2,5-  zawiera Dokumentacja projektowa  składająca się z Opisu przedmiotu zamówienia, opisów technicznych, przedmiarów robót oraz Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót.

Warunki realizacji umowy

Zdodnie ze wzorami umów- zał. nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry