Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prace interwencyjne – wycinka drzew w gm. Długołęka

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

Zarząd Zlewni we Wrocławiu

T. Kościuszki 29E
50-011 Wrocław
tel.717479394
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.216.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.05.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  14.05.2021 09:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wycinka 6. sztuk drzew z gat. wierzba oraz 1 szt. z gat. topola rosnących na dz. nr 216/2 obr. Kamień, gm. Długołęka – rzeka Topór oraz 6 szt. z gat. topola euroamerykańska i 1 szt. z gat. olsza czarna – dz. nr 333 obr. Brzezia Łąka, gm. Długołęka, rzeka Oleśnica.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca musi wykazać, że posiada wiedzę i doświadczenie w wykonywaniu prac odpowiadających swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, o ile Wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał samodzielnie co najmniej 2 zadania polegające na wykonywaniu usługi wycinki drzew.

Warunki realizacji umowy

Projekt umowy stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 77211400-6 - Usługi wycinania drzew

Informacja

Postępowanie unieważnione

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry