Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.+48523391113
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.RUM.2811.1.2021.AA
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  10.05.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  14.05.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Wykonywanie czynności technicznych oraz zbieranie dokumentów niezbędnych do :
Zawierania umów w trybie art. 261 i 264 ustawy Prawo wodne
Wdrażania Systemów Informacji Geograficznej w gospodarce mieniem Skarbu Państwa
Prowadzenia spraw dotyczących zmian przebiegu granic nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa
Prowadzenia spraw dotyczących ustalenia linii brzegu i zmiany charakteru

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

 

Wykształcenie wyższe

 • Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunku udziału:
 1. Dyplom lub odpis dyplomu potwierdzający wykształcenie

 

Doświadczenie w pracy z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej min 3 miesiące

 • Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunku udziału:
 1. Świadectwo pracy lub/oraz inny dokument podpisany przez pracodawcę (np. zakres obowiązków, umowa o pracę, umowa zlecenie), z którego wynikać będzie okres wykonywania świadczenia z wykorzystaniem Systemów Informacji Geograficznej

 

Doświadczenie w pracy związanej z gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa min 3 miesiące.

 • Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunku udziału:
 1.    Świadectwo pracy lub/oraz inny dokument podpisany przez pracodawcę (np. zakres obowiązków, umowa o pracę, umowa zlecenie), z którego wynikać będzie okres wykonywania świadczenia w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 75000000-6 - Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 11.05.2021 12:39:52
 • Waldemar Baczyński

 • dodano możliwość złożenia formularza ofertowego
 • 14.05.2021 14:52:52
 • Waldemar Baczyński

 • Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Beata Redzimska

Zenona Frydrychowicza 3 /1
85-796 Bydgoszcz

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry