Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Kształtowanie środowiska i gospodarka rolna w gospodarowaniu mieniem Skarbu Państwa

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy

Al. Adama Mickiewicza 15
85-071 Bydgoszcz
tel.+48523391113
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.RUM.2811.2.2021.AA
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  11.05.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  17.05.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Zakres zamówienia: 
Wykonywanie czynności technicznych oraz zbieranie dokumentów niezbędnych do :
Zawierania umów dzierżawy zgodnie z art. 264 ustawy Prawo wodne, ze szczególnym uwzględnieniem dzierżawy na cele rolne
Zawierania umów użytkowania gruntów pokrytych wodami, zgodnie z art. 261 ustawy Prawo wodne 
Prowadzenia gospodarki mieniem Skarbu Państwa w zakresie rybackiego korzysta

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:

 

Wykształcenie wyższe

 • Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunku udziału:
 1. Dyplom lub odpis dyplomu potwierdzający wykształcenie

 

Doświadczenie w pracy w gospodarce wodnej min 3 miesiące

 • Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunku udziału:
 1. Świadectwo pracy lub/oraz inny dokument podpisany przez pracodawcę (np. zakres obowiązków, umowa o pracę, umowa zlecenie), z którego wynikać będzie okres wykonywania świadczenia w gospodarce wodnej

 

Doświadczenie w pracy w administracji publicznej min 6 miesiące.

 • Dokumenty wymagane na potwierdzenie spełniania warunku udziału:
 1.    Świadectwo pracy lub/oraz inny dokument podpisany przez pracodawcę (np. zakres obowiązków, umowa o pracę, umowa zlecenie), z którego wynikać będzie okres wykonywania świadczenia w administracji publicznej

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego

Branże CPV

 • 75000000-6 - Usługi administracji publicznej, obrony i zabezpieczenia socjalnego

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 17.05.2021 15:30:27
 • Waldemar Baczyński

 • Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Justyna Pabian

Wielowicz 16
89-412 Sośno

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry