Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Organizacja i przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla inwestycji pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach

Sienkiewicza 2
44-100 Gliwice
tel.+48327774950
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  GL.ROZ.2811.149.2021.30E
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  12.05.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  20.05.2021 15:00

Opis przedmiotu zamówienia

Planuje się, że konferencja odbędzie się do 30 czerwca 2021 r. w godz. 11.00-14.00, jednak Zamawiający poinformuje Wykonawcę min. 14 dni przed wydarzeniem o jego terminie. Wykonawca uwzględni wizytę roboczą na terenie obiektu – śluza Krapkowice, min. 3 dni przed planowanym terminem wydarzenia i dokona ustaleń z przedstawicielem Zamawiającego co do lokalizacji wydarzenia. Przewidywana liczba uczestników: max 30 osób. Wykonawca zobowiązany będzie do zorganizowania konferencji w przestrzeni otwartej – na świeżym powietrzu, w lokalizacji wskazanej przez Zamawiającego – śluza Krapkowice, 47-303 Krapkowice, ul. Chrobrego. Wykonawca zapewni sprzęt technicznym oraz jego obsługę i catering dla maksymalnie 30 osób, zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi w zakresie BHP i Ochrony Przeciwpożarowej oraz wymogami i obowiązującymi obostrzenia związanymi z chorobą Covid-19.

Organizatorem działań promocyjnych jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach zwanym dalej Zamawiającym.

Projekt pn. „Modernizacja śluzy oraz sterowni na stopniu wodnym Krapkowice wraz z przebudową awanportów”, obejmuje budowę nowej śluzy oraz przebudowę śluzy pociągowej w Krapkowicach, która jest współfinansowana ze środków pomocowych Unii Europejskiej w Ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Oś Priorytetowa III –„Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie ustanawia warunku w powyższym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie ustanawia warunku w powyższym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie ustanawia warunku w powyższym zakresie

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z treścią Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik nr 2) oraz Wzorem umowy (załącznik nr 3) do niniejszego Zapytania Ofertowego

Branże CPV

 • 79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 14.05.2021 16:05:19
 • Anna Roessler

 • Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w dn. 20 maja 2021 r. (czwartek) o godz. 15:00
 • 14.05.2021 16:06:21
 • Anna Roessler

 • Zmiana terminu składnia ofert

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry