Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Jednokrotny przegląd, czyszczenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych ZZ w Poznaniu oraz dwukrotny przegląd, czyszczenie klimatyzacji z wpisem do CRO w serwerowni ZZ w Poznaniu

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Zarząd Zlewni w Poznaniu

Szewska 1
61-760 Poznań
tel.(61) 850 84 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  PO.ZOO.4.2811.12.2021.DS
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  13.05.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  20.05.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przegląd, czyszczenie klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych ZZ w Poznaniu oraz dwukrotny przegląd, czyszczenie klimatyzacji  z wpisem do CRO w serwerowni ZZ w Poznaniu. Zamówienie podzielone zostało na dwa zadania.

Zadanie 1. Czyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie, wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych (31 klimatyzatory ścienne, 3 klimatyzatory podsufitowe), przegląd urządzeń pod kątem sprawności działania i drożności odpływów; wpis do CRO czynności wykonanych przy dwóch urządzeniach – maj/czerwiec 2021 – adres wykonania usługi: Poznań, ul. Szewska 1.

Zadanie 2. Czyszczenie, dezynfekcja, odgrzybianie, wewnętrznych i zewnętrznych urządzeń klimatyzacyjnych (2 klimatyzatory podsufitowe), przegląd urządzeń pod kątem sprawności działania i drożności odpływów – listopad/grudzień 2021– adres wykonania usługi: Poznań, ul. Szewska 1.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W celu potwierdzenia spełniania warunku, Wykonawca składa oświadczenie - Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Informacje dodatkowe

Sposób przygotowania oferty i jej zawartość określono w punkcie 11 Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45331200-8 - Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • 50730000-1 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji układów chłodzących

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 18.05.2021 15:40:41
 • Krzysztof Jagodziński

 • Dzień dobry,
  Zwracam się z prośbą o przedstawienie informacji na temat lokalizacji jednostek zewnętrznych klimatyzacji (elewacja, poziom gruntu, dach) oraz dostępności do tych urządzeń. Czy wykonanie czynności serwisowej możliwe jest maksymalnie z poziomu drabiny czy konieczne jest użycie rusztowania/podnośnika. Czy są to urządzenia ścienne z indywidualną jednostką zewnętrzną, czy jest to system VRF?
  --
  Z poważaniem,
  Mikołaj Spychała
  Urządzenia zewnętrzne znajdują na elewacji. Dostęp możliwy jest z drabiny z wewnętrznego dziedzińca przy budynku. Większość urządzeń ma indywidualną jednostkę zewnętrzną, kilka jest podłączonych zbiorczo pod jedną jednostkę.

  Dorota Skrabowska

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

AIR TECHNIKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kościerzyńska 17-19
51-430 Wrocław

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry