Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Utrzymanie wód na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sulechowie: kanał Pomorski w km 3+702÷9+750 Robota awaryjna

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Zarząd Zlewni w Zielonej Górze

Ptasia 2B
65-514 Zielona Góra
tel.(68) 452 76 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.250.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.05.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  28.05.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

 

Niniejsze zamówienie obejmuje swoim zakresem usługę : Wykoszenie z wygrabieniem skarp cieku, usuwanie  zatorów z koryta cieku, hakowanie dna z roślinności dennej przy zarośnięciu ponad 60 % powierzchni lustra wody

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

 1. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia: Wykonawca wykaże, że wykonywał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, prace konserwacyjne na rzekach lub kanałach : o łącznej długości minimum 10 km.

Informacje dodatkowe

 1. Termin realizacji zamówienia: dwa miesiące licząc od dnia podpisania umowy
 2. Osoby wskazane do kontaktu: Jakub Akonom – kierownik Nadzoru Wodnego w Sulechowie

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry