Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie cieków naturalnych i wałów przeciwpowodziowych na terenie działalności Zarządu Zlewni w Przemyślu I

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.10.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.05.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  04.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.06.2021 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

1)Część nr: 1 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Jarosław

Zad. 1 Roboty utrzymaniowe – konserwacja wały p. powodziowe Ubieszyn–Głogowiec w km 0+000 – 2+800 – etap II

Zad. 2 Roboty utrzymaniowe – konserwacja wały p. powodziowe Pigany w km 0+000 – 2+590 – etap II

2)Część nr: 2 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych Szówsko i Munina

Zad. 1 Roboty utrzymaniowe – konserwacja wały p.powodziowe Szówsko w km 0+000 – 0+300 – etap II

Zad. 2 Roboty utrzymaniowe – konserwacja wały p.powodziowe Munina w km 0+000 – 2+200 – etap II;

3)Część nr: 3 Utrzymanie wałów p. powodziowych Krówniki w km 0+000-5+200 – wał prawy, 0+000-2+900 – wał lewy w m. Przemyśl, Nehrybka, Łuczyce, gm. Przemyśl – rzeka Wiar

Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych Krówniki w km 0+000-5+200 wał prawy, 0+000-2+900 wał lewy w m. Przemyśl, Nehrybka, Łuczyce, gm. Przemyśl, Miejska Przemyśl, rzeka Wiar – etap II

4)Część nr: 4 Utrzymanie wału p. powodziowego Wisznia w km 0+000-0+800 w m. Starzawa, gm. Stubno – rzeka Wisznia

Utrzymanie wału przeciwpowodziowego Wisznia w km 0+000 – 0+800 w m. Starzawa, gm. Stubno, rzeka Wisznia – etap II

5)Część nr: 5 Roboty utrzymaniowe – zbiornik Borowa Góra

Roboty utrzymaniowe – zbiornik Borowa Góra

6)Część nr: 6 Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Grodzisko w km 0+000 – 5+238

Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Grodzisko w km 0+000 – 5+238

7)Część nr: 7 Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Szewnia (Szewnia–Miłka) w km 0+800 – 12+200

Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Szewnia (Szewnia–Miłka) w km 0+800 – 12+200

8)Część nr: 8 Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 13+000 – 25+240

Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 13+000 – 25+240

9)Część nr: 9 Remont opaski brzegowej na potoku Prałkowiecki (z Prałkowiec) w km 0+900 – 1+000 m. Prałkowce

Remont opaski brzegowej na potoku Prałkowiecki (z Prałkowiec) w km 0+900 – 1+000 m. Prałkowce

10)Część nr: 10 Zasyp wyrwy oraz udrożnienie p. Ciśnianka w km 0+705 – 0+735 w m. Cisna

Zasyp wyrwy oraz udrożnienie p. Ciśnianka w km 0+705 – 0+735 w m. Cisna

11)Część nr: 11 Roboty konserwacyjne na stopniach na potoku Olszanica w m. Olszanica

Roboty konserwacyjne na stopniach na potoku Olszanica w m. Olszanica

12)Część nr: 12 Udrożnienie koryt cieków naturalnych na terenie NW Ustrzyki Dolne

Zad. 1 Udrożnienie koryta potoku Łodyna w km 0+300 – 0+500 w miejscowości Krościenko-Młyny,

Zad. 2 Udrożnienie koryta rzeki Strwiąż w km 78+500 – 78+600 w miejscowości Krościenko,

13)Część nr: 13 Utrzymanie cieków na terenie NW Ustrzyki Dolne

Zad. 1 Zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Jasieńka w km 0+150 - 0+200 w miejscowości Ustrzyki Dolne,

Zad. 2 Udrożnienie koryta oraz zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Jasieńka w km 3+420 – 3+620 w miejscowości Ustrzyki Dolne – Jasień,

Zad. 3 Zasyp wyrw w brzegach i dnie na potoku Pastewnik w km 3+800 – 3+850 w miejscowości Hoszów;

14)Część nr: 14 Zabezpieczenie lewej skarpy pot. Brzuska, m. Huta Brzuska, gm. Bircza

Zabezpieczenie lewej skarpy pot. Brzuska, m. Huta Brzuska, gm. Bircza,

15)Część nr: 15 Wycinka zakrzaczeń na cieku naturalnym Łubienka w km 0+000-2+000, m. Łubno, gm. Dynów

Wycinka zakrzaczeń na cieku naturalnym Łubienka w km 0+000-2+000, m. Łubno, gm. Dynów,

16)Część nr: 16 Udrożnienie koryt cieków naturalnych na terenie NW Sanok

Zad. 1 Udrożnienie koryta cieku naturalnego Dworzysko w km 0+000-3+000,

Zad. 2 Udrożnienie koryta cieku naturalnego Barbarka w km 0+000-9+409,

Zad. 3 Udrożnienie koryta cieku naturalnego Płowiecki w km 0+000-7+139;

17)Część nr: 17 Wycinka drzew na prawym brzegu rzeki San w km 292+800 – 293+200 w m. Łukawica

Wycinka drzew na prawym brzegu rzeki San w km 292+800 – 293+200 w m. Łukawica

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach określonych jak niżej.

Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Dla części 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

Dla części 15, 17: Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych, lub usuwanie powalonych drzew na rzekach lub potokach.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Część nr: 1 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych na terenie NW Jarosław

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Część nr: 2 Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych Szówsko i Munina

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Część nr: 3 Utrzymanie wałów p. powodziowych Krówniki w km 0+000-5+200 – wał prawy, 0+000-2+900 – wał lewy w m. Przemyśl, Nehrybka, Łuczyce, gm. Przemyśl – rzeka Wiar

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Część nr: 4 Utrzymanie wału p. powodziowego Wisznia w km 0+000-0+800 w m. Starzawa, gm. Stubno – rzeka Wisznia

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Część nr: 5 Roboty utrzymaniowe – zbiornik Borowa Góra

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Część nr: 6 Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Grodzisko w km 0+000 – 5+238

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Część nr: 7 Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Szewnia (Szewnia–Miłka) w km 0+800 – 12+200

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Część nr: 8 Roboty utrzymaniowe – udrożnienie cieku Łęg Rokietnicki w km 13+000 – 25+240

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Część nr: 9 Remont opaski brzegowej na potoku Prałkowiecki (z Prałkowiec) w km 0+900 – 1+000 m. Prałkowce

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Część nr: 10 Zasyp wyrwy oraz udrożnienie p. Ciśnianka w km 0+705 – 0+735 w m. Cisna

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Część nr: 11 Roboty konserwacyjne na stopniach na potoku Olszanica w m. Olszanica

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Część nr: 12 Udrożnienie koryt cieków naturalnych na terenie NW Ustrzyki Dolne

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 13
 • Część nr: 13 Utrzymanie cieków na terenie NW Ustrzyki Dolne

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 14
 • Część nr: 14 Zabezpieczenie lewej skarpy pot. Brzuska, m. Huta Brzuska, gm. Bircza

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 15
 • Część nr: 15 Wycinka zakrzaczeń na cieku naturalnym Łubienka w km 0+000-2+000, m. Łubno, gm. Dynów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 16
 • Część nr: 16 Udrożnienie koryt cieków naturalnych na terenie NW Sanok

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 17
 • Część nr: 17 Wycinka drzew na prawym brzegu rzeki San w km 292+800 – 293+200 w m. Łukawica

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry