Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6536,Uslugi-zwiazane-z-konserwacja-urzadzen-oraz-systemow-Zbiornika-Wodnego-Klimkowka.html
2021-10-26, 01:14

Strona znajduje się w archiwum.

Usługi związane z konserwacją urządzeń oraz systemów Zbiornika Wodnego Klimkówka oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji Gospodarowania Wodą i Instrukcji Eksploatacji dla Zbiornika Wodnego Klimkówka

Tryb podstawowy
Konserwacja systemu ASTKZ zapory Klimkówka

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.24.2021
 • Numer części
  Cz. 1
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  25.05.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  04.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  04.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są Usługi związane z konserwacją urządzeń oraz systemów Zbiornika Wodnego Klimkówka oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji Gospodarowania Wodą i Instrukcji Eksploatacji dla Zbiornika Wodnego Klimkówka w podziale na 6 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

Dla części nr 5 i 6:

Wykonawca   musi  wykazać  przynajmniej:  wykonanie  w  okresie  ostatnich  3  lat  przed  upływem  terminu  składania  ofert,  a  jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w  tym  okresie,  co   najmniej   2  zamówień    polegających   na   wykonaniu   instrukcji gospodarowania   wodą /   instrukcji   eksploatacji   lub   innej   dokumentacji projektowej z zakresu budowli hydrotechnicznych.

Wykazywane     zamówienia     winny  być    poparte    dowodami   określającymi,  czy usługi  te  zostały wykonane należycie.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z Zał. Nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.07.2021 07:35:37
 • Marcin Wolski

 • Postępowanie zakończone
 • 02.07.2021 07:36:27
 • Marcin Wolski

 • Postępowanie zakończone
 • 02.07.2021 07:37:06
 • Marcin Wolski

 • Postępowanie zakończone
 • 02.07.2021 07:37:43
 • Marcin Wolski

 • Postępowanie zakończone
 • 02.07.2021 07:38:21
 • Marcin Wolski

 • Postępowanie zakończone
 • 02.07.2021 07:38:56
 • Marcin Wolski

 • Postępowanie zakończone
 • 02.07.2021 07:39:37
 • Marcin Wolski

 • Postępowanie zakończone

Informacja

Postępowanie unieważnione: Postępowanie zakończone.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.