Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6660,Utrzymanie-ciekow-naturalnych-na-terenie-ZZ-Przemysl-II.html
2021-09-17, 02:25

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.48 16 670 38 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.23.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  31.05.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  14.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  14.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Utrzymanie cieków naturalnych na terenie ZZ Przemyśl II

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa warunków w przedmiotowym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej na zasadach określonych jak niżej.

Dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Dla części: 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać co najmniej Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na remoncie lub budowie lub przebudowie lub usuwaniu szkód powodziowych lub zasypie wyrw kamieniem w obrębie koryt rzek lub potoków lub obwałowań lub zbiorników lub stawów.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z projektem umowy będącym załącznikiem do SWZ.

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Cześć 1 – Udrożnienie rzeki Lubaczówka

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Cześć 2 – Udrożnienie potoku Bachorka

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Cześć 3 – Udrożnienie potoku Przerwa

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Cześć 4 – Udrożnienie rzeki Sołotwa

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Cześć 5 – Udrożnienie potoku Glinianka (Papiernia)

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Cześć 6 – Udrożnienie potoku Baszenka (Radruż)

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Cześć 7 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Wyrwa (Olchowiec) w km 6+000 - 13+100

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Cześć 8 – Roboty utrzymaniowe - udrożnienie cieku Rada w km 16+227-22+677

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Cześć 9 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Kanał Bucowski w km 0+000 - 12+510 m. Stubno, Nakło, Starzawa, gm. Stubno

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Cześć 10 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Żurawianka w km 3+200-8+755 m. Żurawica

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Cześć 11 – Roboty utrzymaniowe na cieku naturalnym Krzywula w km 0+000 - 8+400 m. Starzawa, Stubno, gm. Stubno

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Cześć 12 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+200 - 0+550 w m-ci Bóbrka

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 13
 • Część 13 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie NW Lesko

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 14
 • Cześć 14 – Udrożnienie koryta potoku Długa wraz z zasypem wyrwy w km 0+450 - 0+500 w m. Kielczawa

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 15
 • Cześć 15 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy w km 0+120 - 0+370 w m. Dziurdziów

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 16
 • Cześć 16 – Udrożnienie koryta potoku bez nazwy, dz. nr ewid. 396 w km 0+040 - 0+340 w m. Hoczew

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 17
 • Cześć 17 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych, zasyp wyrw na terenie NW Lesko

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 18
 • Cześć 18 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw na p. Drohobyczka w km 0+000 -8+500

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 19
 • Cześć 19 – Udrożnienie oraz lokalny zasyp wyrw p. Korzeniecki w km 0+000-3+500 oraz remont istniejących umocnień

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 20
 • Cześć 20 – Udrożnienie koryta potoku Jasionka w km 0+000-1+200 oraz lokalny zasyp wyrw

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 21
 • Cześć 21 – Udrożnienie koryt cieków naturalnych na terenie NW Sanok

 • Usługi, Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.