Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.15.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  02.06.2021 11:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

         Przedmiotem zamówienia są roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli I w podziale na 25 części.

          Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 10 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części, w tym dla zamówienia podstawowego i zamówienia w ramach prawa opcji zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ- Dokumentacja techniczna składająca się z Opisów technicznych, przedmiarów robót i usług, Specyfikacji technicznej wykonania i odbiorów robót budowlanych, map poglądowych.

 

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

1.1Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:

 

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać przynajmniej:

 Dla wszystkich części zamówienia:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem, wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane: 2 zamówień polegających na koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych lub polegających na wycince drzew lub zakrzaczeń w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

 

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów- Załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Biała w km 5+045 ÷ 5+545 oraz 13+550 ÷ 29+072 w m. Łążek Ordynacki, Pikule, Ruda, Janów Lubelski, Biała I, Biała II, Kawęczyn, Rataj Ordynacki, Wólka Ratajska, Godziszów III, Godziszów II, Godziszów I, gm. Janów Lubelski, Godziszów”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa A w km 3+550 ÷ 9+600 w m. Zdzisławice, Kocudza III, Frampol, gm. Dzwola, Frampol”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Gilówka w km 0+000 ÷ 21+350 w m. Szwedy, Studzieniec, Kutyły, Jarocin, Majdan Golczański, Mostki, Deputaty, gm. Pysznica, Jarocin”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • „Roboty utrzymaniowe na rzece Strumień w km 0+000 ÷ 7+464 w m. Jarocin, Majdan Golczański, gm. Jarocin”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • „Roboty utrzymaniowe na kanale Szyperki w km 0+000 ÷ 5+910 w m. Jarocin, Szyperki, gm. Jarocin”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • „Roboty utrzymaniowe na Dopływie Bukowej w km 0+000 ÷ 4+500 w m. Bukowa, gm. Biłgoraj”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • „Roboty utrzymaniowe na obiektach hydrotechnicznych na terenie NW Biłgoraj”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • „Roboty utrzymaniowe na potoku Jagoda w km 0+000-4+000;4+000 - 4+150, 4+369-4+863; 5+050-5+660 oraz 6+000-6+200”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • „Roboty utrzymaniowe na potoku Jaruga w km 0+000 - 5+140”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Kanał PIII w km 0+000 - 4+480

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Przyrwa Nil w km 20+020 - 26+913 tj. 6893 mb w m. Zarębki, Kolbuszowa gm. Kolbuszowa

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Górnianka w km 0+000 - 1+494, 2+087 - 3+857 i 4+369 - 6+967 tj. 5862 mb w m. Kolbuszowa, Kupno gm. Kolbuszowa”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 13
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Filipka w km 0+000 - 3+500 w m. Wilcza Wola gm. Dzikowiec

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 14
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Orlisko w km 0+000-9+364 tj. 9 364 mb w m. Gorzyce, Orlisko, gm. Gorzyce pow. tarnobrzeski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 15
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Osa w km 0+000-11+082 w m. Kępie Zaleszańskie, Kotowa Wola i Obojna gm. Zaleszany

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 16
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Świerczówka w km 0+000 - 1+189 i 1+474 - 12+795 w m. Zarębki, Świerczów, Nowa Wieś gm. Kolbuszowa, m. Siedlanka, Niwiska, Hucina, Kosowy gm. Niwiska

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 17
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Młynówka Przewrotne w km 1+800 - 7+900 tj. 6100 mb w m. Przewrotne, Pogwizdów Stary gm. Głogów Małopolski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 18
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Trześniówka Kolbuszowska w km 0+000 - 3+321, 4+055 - 6+071 tj. 5337 mb w m. Siedlanka, Trześń, Hucisko gm. Niwiska

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 19
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Olszówka w km 5+032 - 9+800 w m. Lipnica gm. Dzikowiec, m. Wola Raniżowska gm. Raniżów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 20
 • Roboty utrzymaniowe na cieku Branna w m. Bojanów ,Wilcza Wola”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 21
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Bukowa w km 0+000-17+000 oraz w km 41+490 ÷ 55+490 w m. Bukowa, Andrzejówka, Korytków Mały, gm. Biłgoraj

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 22
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Barcówka w m. Nisko i Nowosielec, gm. Nisko

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 23
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Pyszanka w m. Pysznica gm. Pysznica

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 24
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Sanna w gm. Annopol, Zaklików, Modliborzyce

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 25
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Karasiówka na terenie gm. Gościeradów, Zaklików i Trzydnik Duży

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry