Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie zaleceń kontroli okresowych rocznych czterech budowli piętrzących: jaz klapowy w km 51+560 rz. Liwiec, jaz zasuwowy w km 3+150 rz. Czerwonka, Jaz kozłowy w km 1+316 rz. Miedzanka, Jaz żelbetowy w km 17+449 rz. Osownica - na terenie działania Nadzoru Wodnego w Węgrowie

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2811.6.2021.AK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  02.06.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  11.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zadania pn. „Wykonanie zaleceń kontroli okresowych rocznych czterech budowli piętrzących: jaz klapowy w km 51+560 rz. Liwiec, jaz zasuwowy w km 3+150 rz. Czerwonka, Jaz kozłowy w km 1+316 rz. Miedzanka, Jaz żelbetowy w km 17+449 rz. Osownica - na terenie działania Nadzoru Wodnego w Węgrowie”.
Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Warunki realizacji umowy

Szczegółowe warunki realizacji przedmiotu umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 15.06.2021 11:53:41
 • Andrzej Kryński

 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • 06.07.2021 14:10:22
 • Andrzej Kryński

 • Wybrany Wykonawca zrezygnował z podpisania umowy.
 • 06.07.2021 14:11:49
 • Andrzej Kryński

 • Informacja o unieważnieniu postępowania.

Informacja

Postępowanie unieważnione: Informacja o unieważnieniu postępowania..

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry