Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Naprawa skarp rzeki Litewnik poprzez zabudowę wyrw w km 2+240-2+300, 2+308-2+350 i 2+407-2+417 wraz z udrożnieniem odcinka rzeki w km 11+000-11+400 - Nadzór Wodny Łosice

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim

Repkowska 49
08-300 Sokołów Podlaski
tel.(25) 781 28 58
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU.ZPU.2.2811.3.2021.AK
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  07.06.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  14.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych pn. „Naprawa skarp rzeki Litewnik poprzez zabudowę wyrw w km 2+240-2+300, 2+308-2+350 i 2+407-2+417 wraz
z udrożnieniem odcinka rzeki w km 11+000-11+400 - Nadzór Wodny Łosice”.
Szczegółowy zakres przewidzianych do wykonania prac został określony w przedmiarze robót, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

REJONOWY ZWIĄZEK SPÓŁEK WODNYCH W ŁOSICACH

Kolejowa 21
08-200 Łosice

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry