Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola – zlewnie rzek: Tanew, Trześniówka – etap 1 oraz Bukowa” w podziale na 12 części

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.56.2020
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  14.07.2020 16:00
 • Termin składania ofert
  18.08.2020 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  18.08.2020 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług „Roboty utrzymaniowe na terenie działalności Zarządu Zlewni Stalowa Wola - zlewnie rzek: Tanew, Trześniówka – etap 1 oraz Bukowa”, w podziale na 12 części.

Usługa realizowana będzie na obszarze działania:
    NW Biłgoraj – zlewnia rzeki Tanew (zadanie nr 1 i nr 2);
    NW Tarnobrzeg – zlewnia rzeki Trześniówka – etap 1 (zadanie nr 3 i nr 4);
    NW w Janowie Lubelskim – zlewnia rzeki Bukowej (zadanie nr 5, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11, nr 12).

NW Biłgoraj – zlewnia rzeki Tanew

Część 1:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Łada w m.  Malinie -  Chrzanów Trzeci, gm.  Chrzanów

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 52 200,0m²x1 = 52 200,0m²
    Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m  - 52 200,0m²x1 = 52 200,0m²
    Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 6 310,0m²x1 = 6 310,0m²
    Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0·m - 6 310,0m²x1 = 6 310,0m²
    Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 1,0ha
    Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewy pędy do fi 7,5cm - 286mp

Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 52 200,0m²x1 = 52 200,0m²
    Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m - 52 200,0m²x1 = 52 200,0m²
    Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 6 310,0m²x1 = 6 310,0m²
    Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0·m - 6 310,0m²x1 = 6 310,0m²
    Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 1,0ha
    Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewy pędy do fi 7,5cm - 286mp

Część 2:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Łówczanka w m. Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Żuków, Kowalówka, Gorajec, gm. Cieszanów

 Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 36 998,0m²x1 = 36 998,0m²
    Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m - 36 998,0m²x1 = 36 998,0m²
    Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 11 726,0m²x1 = 11 726,0m²
    Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0·m - 11 726,0m²x1 = 11 726,0m²
    Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,20ha
    Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewy pędy do fi 7,5cm - 57,20mp

Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy - 36 998,0m²x1 = 36 998,0m²
    Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp, szerokość skarpy ponad 2,0·m - 36 998,0m²x1 = 36 998,0m²
    Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy - 11 726,0m²x1 = 11 726,0m²
    Wygrabianie wykoszonych porostów oraz usuwanie kożucha roślin pływających i porostów roślin korzeniących się, Wygrabianie wykoszonych porostów z dna cieków, szerokość skarpy do 2,0·m - 11 726,0m²x1 = 11 726,0m²
    Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia średniej gęstości - 0,20ha
    Mechaniczne rozdrobnienie gałęzi, krzewy pędy do fi 7,5cm - 57,20mp

NW Tarnobrzeg – zlewnia rzeki Trześniówka – etap 1

Część 3:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na potoku Dęba w km 0+000-2+280, 2+880-9+328- 8 728 mb w m. Alfredówka, Dęba, Nowa Dęba gm. Nowa Dęba pow. Tarnobrzeski

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Mechaniczne  wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-2+280 -  licząc średnio 6,0 m2/mb, w km 2+880-9+328 -  licząc średnio 6,0 m2/mb  - 52 368 m2    
    Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost gęsty, twardy - dopuszczą się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem, Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy  szerokość dna do 2,0m w km 0+000- 2+280, 2+880 - 8+494. Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy  szerokość dna do 1,6m w km 8+494- 9+328 - 17 122,4 m2

Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Mechaniczne  wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp w km 0+000-2+280 -  licząc średnio 6,0 m2/mb, w km 2+880-9+328 -  licząc średnio 6,0 m2/mb  - 52 368 m2    
    Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, z przycięciem zwisów brzegowych, porost gęsty, twardy - dopuszczą się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem, Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy  szerokość dna do 2,0m w km 0+000- 2+280, 2+880 - 8+494. Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków, porost gęsty, twardy  szerokość dna do 1,6m w km 8+494- 9+328 - 17 122,4 m2

Część 4:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Mokrzyszówka w km 0+000-13+596 - 13596mb w m. Mokrzyszówka, Chmielów, Dąbrowica, gm. Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. Tarnobrzeski

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Mechaniczne  wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp  w km 0+000 - 7+779 licząc średnio 6m2/mb w km 7+779 - 13+596 licząc średnio 4 m2/mb    69 942m2
    Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy - dopuszczą się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem  w km 0+000 - 7+500 licząc średnio 5,0 m2/mb,  w km 7+500 - 13+596 licząc średnio 1,5 m2/mb w km 7+500-11+250 z wywozem w miejsce ustalone przez wykonawcę na odległość do 5 km -46 644 m2
    Ręczne ścinanie i karczowanie , krzaki i podszycia rzadkie 0,2 ha    
    Miejscowa rozbiórka istniejącej opaski z kiszek faszynowych w km 8+076-8+755 oraz w km 10+171-10+671 -1679.00 m    
    Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kiszek faszynowych, Fi·20·cm, wykonanie z brzegu w km 8+076-8+755 (jednostronnie) w km 10+171 - 10+671 (obustronnie), paliki fi 6-8 długości L - 1-1,2m - 1679.00 m
    zabudowa ubytków gruntu L+P skarpa rzeki w km 8+076-8+755 oraz w km 10+171-10+671 zgodnie ze sztuką budowlaną z obsiewem mieszanką traw. Transport ziemi z zakupem po stronie wykonawcy-80m3

Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Mechaniczne  wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp  w km 0+000 - 7+779 licząc średnio 6m2/mb w km 7+779 - 13+596 licząc średnio 4 m2/mb    69 942m2
    Wykoszenie porostów, ręcznie z dna cieków z wygrabieniem, porost gęsty, twardy - dopuszczą się koszenie łyżką koszącą z wygrabieniem  w km 0+000 - 7+500 licząc średnio 5,0 m2/mb, w km 7+500 - 13+596 licząc średnio 1,5 m2/mb w km 7+500-11+250 z wywozem w miejsce ustalone przez wykonawcę na odległość do 5 km -46 644 m2
    Ręczne ścinanie i karczowanie, krzaki i podszycia rzadkie 0,2 ha

NW w Janowie Lubelskim – zlewnia rzeki Bukowej

Część 5:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Biała w km 5+045 ÷ 5+545 oraz 13+550 ÷ 29+072 w m. Łążek Ordynacki, Pikule, Ruda, Janów Lubelski, Biała I, Biała II, Kawęczyn, Rataj Ordynacki, Wólka Ratajska, Godziszów III, Godziszów II, Godziszów I, gm. Janów Lubelski, Godziszów

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy rz. Biała w km 5+045 – 5+545 oraz 13+550 – 29+072: 96132m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,11 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 31,46 mp

Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy rz. Biała w km 5+045 – 5+545 oraz 13+550 – 29+072: 96132m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,11 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 31,46 mp

Część 6:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Borownica w km 7+000 ÷ 7+700 w m. Borownica, gm. Janów Lubelski

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 3500m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,01 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 2,86 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 700 m²
    Hakowanie 525 m²
 
Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 3500m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,01 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 2,86 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 700 m²
    Hakowanie 525 m²

Część 7:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Trzebensz w km 14+300 ÷ 17+030 w m. Zofianka Górna, Krzemień II, Zofianka Dolna, gm. Janów Lubelski, Dzwola

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 9828m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,02 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 5,72 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 2700 m²

Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 9828m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,02 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 5,72 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 2700 m²

Część 8:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Żytnówka w km 3+100 ÷ 5+200 w m.  Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 8400m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,03 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 8,58 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 1200 m²

Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:

    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 8400m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,03 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 8,58 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 1200 m²

Część 9:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Branew w km 9+800 ÷ 18+100 w m. Flisy, Krzemień Drugi, gm. Dzwola

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 3600 m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,04 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 11,44 mp
    Hakowanie 202,5 m²

Zamówienie w ramach prawa opcji obejmuje wykonanie usług polegających na:
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 3600 m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,04 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 11,44 mp
    Hakowanie 202,5 m²

Część 10:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa A w km 3+550 ÷ 9+600 w m. Zdzisławice, Kocudza III, Frampol, gm. Dzwola, Frampol

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 30250 m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,03 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 8,58 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 1150 m²
    Hakowanie 100 m²

Część 11:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Gilówka w km 0+000 ÷ 24+351 w m. Szwedy, Studzieniec, Kutyły, Jarocin, Majdan Golczański, Mostki, Deputaty, gm. Pysznica, Jarocin

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 123348 m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,05 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 14,3 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 10500 m²
    Hakowanie 250 m²

Część 12:
Główny przedmiot: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych
Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa w km 10+700 ÷ 18+600 w m. Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola, gm. Dzwola

Zamówienie podstawowe obejmuje wykonanie usług polegających na:  
    Wykoszenie porostów, ręcznie ze skarp, porost gęsty, twardy 41400 m²
    Ręczne ścinanie zagajników średniej gęstości: 0,04 ha
    Wywiezienie wyciętych zagajników na odległość do 2 km (miejsce składowania/utylizacji w geście wykonawcy) w ilości: 11,44 mp
    Wykoszenie porostów z dna cieku z wygrabieniem 1300 m²
    Hakowanie 150 m²

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp na następujące części zamówienia:

Część 10:
Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa A w km 3+550 ÷ 9+600 w m. Zdzisławice, Kocudza III, Frampol, gm. Dzwola, Frampol

Zamówienie podobne polegające na:
    Hakowanie 3 450 m² będzie wykonane w km  5+300 – 8+850 szerokością 1 m w dnie.

Część 11:
Roboty utrzymaniowe na rzece Gilówka w km 0+000 ÷ 24+351 w m. Szwedy, Studzieniec, Kutyły, Jarocin, Majdan Golczański, Mostki, Deputaty, gm. Pysznica, Jarocin

Zamówienie podobne polegające na:
    Hakowanie 15 500 m² będzie wykonane w km  6+108 – 21+858 szerokością 1 m w dnie

Część 12:
Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa w km 10+700 ÷ 18+600 w m. Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola, gm. Dzwola

Zamówienie podobne polegające na:
    Hakowanie 4 350 m² będzie wykonane w km 12+900 – 17+400 szerokością 1 m w dnie

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

brak wymagań w tym zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

brak wymagań w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
a)    Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej wykonaniem w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na: wykonaniu prac utrzymaniowych polegających na wykaszaniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych.

Przedmiotowy warunek udziału w postępowaniu jest taki sam dla wszystkich części zamówienia.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, zgodnie z „Wzorem umowy” stanowiącym załączniki:
Załącznik Nr 2.1: „Wzór umowy” (część 1, 2),
Załącznik nr 2.2: „Wzór umowy” (część 3, 4),
Załącznik nr 2.3: „Wzór umowy” (część 5 – 9),
Załącznik nr 2.4: „Wzór umowy” (część 10 – 12),

Informacje dodatkowe

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z Covid-19 uczestnictwo w sesji otwarcia ofert będzie możliwe wyłącznie poprzez transmisję on-line. Link do ww. transmisji zostanie udostępniony w dniu otwarcia ofert na stronie dotyczącej przedmiotowego zamówienia publicznego w Biuletynie Informacji Publicznej.2) Wykonawca składa ofertę wyłącznie za pośrednictwem platformy.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych: Tak.4) Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp dla:Część 10, 11, 12.
4)Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 ustawy Pzp.5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składnych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 pkt 3 ustawy Pzp w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania: oświadczenia i dokumenty wymienione w par.5 pkt 1, 5–6 oraz 10 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r. poz. 1126.8) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów, o których mowa w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia składa dokumenty, zgodnie z par. 7 ww. rozporządzenia. Wykonawca mający siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP, której dotyczy dokument wskazany w par. 5 pkt 1 ww. rozporządzenia, składa dokument zgodnie z par. 8 ww. rozporządzenia.6) Inne dokumenty niewymienione w pkt 5: formularz oferty, kosztorys ofertowy, oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, dowód wniesienia wadium, pełnomocnictwo, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp. przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Wykonawca zobowiązany jest przed złożeniem oferty do zapoznania się z Instrukcją dla Wykonawców.
Stwierdzone przez Wykonawcę rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a Instrukcją dla Wykonawców dostępną na Platformie należy interpretować w ten sposób, że treść instrukcji obsługi dla Wykonawców jest wiążąca.

Branże CPV

 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Łada w m. Malinie - Chrzanów Trzeci, gm. Chrzanów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Łówczanka w m. Stary Lubliniec, Nowy Lubliniec, Żuków, Kowalówka, Gorajec, gm. Cieszanów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Roboty utrzymaniowe na potoku Dęba w km 0+000-2+280, 2+880-9+328- 8 728 mb w m. Alfredówka, Dęba, Nowa Dęba gm. Nowa Dęba pow. Tarnobrzeski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Mokrzyszówka w km 0+000-13+596 - 13596mb w m. Mokrzyszówka, Chmielów, Dąbrowica, gm. Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. Tarnobrzeski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Biała w km 5+045 ÷ 5+545 oraz 13+550 ÷ 29+072 w m. Łążek Ordynacki, Pikule, Ruda, Janów Lubelski, Biała I, Biała II, Kawęczyn, Rataj Ordynacki, Wólka Ratajska, Godziszów III, Godziszów II, Godziszów I, gm. Janów Lubelski, Godziszów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Borownica w km 7+000 ÷ 7+700 w m. Borownica, gm. Janów Lubelski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Trzebensz w km 14+300 ÷ 17+030 w m. Zofianka Górna, Krzemień II, Zofianka Dolna, gm. Janów Lubelski, Dzwola

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Żytnówka w km 3+100 ÷ 5+200 w m. Janów Lubelski, gm. Janów Lubelski

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Branew w km 9+800 ÷ 18+100 w m. Flisy, Krzemień Drugi, gm. Dzwola

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa A w km 3+550 ÷ 9+600 w m. Zdzisławice, Kocudza III, Frampol, gm. Dzwola, Frampol

 • Usługi
 • Postępowanie unieważnione
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Gilówka w km 0+000 ÷ 24+351 w m. Szwedy, Studzieniec, Kutyły, Jarocin, Majdan Golczański, Mostki, Deputaty, gm. Pysznica, Jarocin

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Roboty utrzymaniowe na rzece Rakowa w km 10+700 ÷ 18+600 w m. Władysławów, Kapronie, Zdzisławice, Kocudza II, Dzwola, gm. Dzwola

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry