Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych oraz innych dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.16.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  07.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  06.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych oraz innych dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w podziale na 15 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dla danej części, zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 10 części zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z postanowieniami SWZ- pkt 7.3 A) i 7.3 B) SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem Umowy- załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • 1
 • „Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa wraz z dokumentacją techniczną dla budowli piętrzącej jazu z zaporą czołową na zbiorniku wodnym w m. Majdan Sopocki, gm. Susiec”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 2
 • Ekspertyza stanu technicznego i bezpieczeństwa wraz z dokumentacją techniczną dla budowli piętrzącej jazu, zapory czołowej (grobla A), grobla B i C, czasza zbiornika na zbiorniku wodnym w m. Stary Lubliniec, gm. Cieszanów

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 3
 • Wykonanie oceny okresowej kontroli stanu technicznego na jazie na rzece Rudnia w km 0+910 w m. Rudnik nad Sanem, gm. Rudnik nad Sanem

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 4
 • Wykonanie oceny 5-letniej na zbiornik "Rzeczyca Długa" w m. Rzeczyca Długa gm. Radomyśl nad Sanem

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 5
 • Ekspertyza przesiąków na placu przepompowni Opoka-Borów na rz. Sanna w m. Opoka gm. Annopol

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 6
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli - jaz w km 21+660 rzeki Łęg” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 7
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli jaz - w km 1+601 potoku Orlisko” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 8
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli – zbiornika wodnego „Jelna” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 9
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli - jaz w km 2+495 potoku Dęba” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 10
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli - jaz w km 5+520 rzeki Biała” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 11
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli - jazy w km 12+518, 17+981, 19+286, 21+115 rzeki Gilówka” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 12
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli – jaz w km 49+130 rz. Sanna” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2”

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 13
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli – przepompownia wody Siedleszczany, m. Siedleszczany, gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 14
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli – przepompownia wody Zabrnie w km 0+141 cieku Miętus” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • 15
 • Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli – wał przeciwpowodziowy P:0+000-1+850; L:0+000-1+980 rz. Mokrzyszówka” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry