Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r6932,Opracowanie-ocen-stanu-technicznego-i-stanu-bezpieczenstwa-budowli-hydrotechnicz.html
2021-10-26, 01:28

Opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych oraz innych dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli

Przetarg nieograniczony
Wykonanie oceny okresowej 5-letniej stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli - jazy w km 12+518, 17+981, 19+286, 21+115 rzeki Gilówka” w ramach zadania „Wykonanie ocen okresowych kontroli stanu technicznego obiektów budowlanych (klasa III i IV) oraz badań geotechnicznych na terenie działalności ZZ Stalowa Wola” – Etap 2

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48178537407
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.16.2021
 • Numer części
  11
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  07.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  06.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  06.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie ocen stanu technicznego i stanu bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych oraz innych dokumentacji technicznych na terenie Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w podziale na 15 części.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz warunki realizacji dla danej części, zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ - Opis oraz warunki realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 10 części zamówienia

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie z postanowieniami SWZ- pkt 7.3 A) i 7.3 B) SWZ

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorem Umowy- załącznik nr 3 do SWZ

Branże CPV

 • 71220000-6 - Usługi projektowania architektonicznego
 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.