Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Utrzymanie wód i urządzeń wodnych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu w podziale na 16 części.

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Zarząd Zlewni w Łowiczu

Ekonomiczna 6
99-400 Łowicz
tel.697885800
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  15.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  16.07.2021 08:00
 • Termin otwarcia ofert
  16.07.2021 08:15
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z utrzymaniem rzek i urządzeń wodnych zlokalizowanych na terenie działania Zarządu Zlewni w Łowiczu.

Przedmiot zamówienia został podzielony na szesnaście  części.

Rzeki i kanały przewidziane do utrzymania zlokalizowane są w dziesięciu  Nadzorach Wodnych:

Zakres prac przewidziany do wykonania w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia obejmuje m. in.:

 1. wykoszenie porostów ręcznie ze skarp cieku bez wygrabienia,
 2. wykoszenie porostów ręcznie z dna cieku z wygrabieniem,
 3. mechaniczne koszenie porostów ze skarp i dna cieku,
 4. wydobycie kożucha roślin pływających,
 5. usuwanie z koryta zatorów, przetamowań, wywrotów pni drzew i gałęzi,
 6. usuwanie z koryta cieku przeszkód naturalnych oraz wynikających z działalności człowieka,
 7. rozbiórka tam bobrowych,
 8. usuwanie krzaków,
 9. rozdrobnienie gałęzi i wyciętych krzaków ze skarp rzeki rębakiem, wywiezienie i z zagospodarowaniem urobku we własnym zakresie lub pozostawić na brzegu lub w jego okolicy do naturalnego rozkładu,
 10. punktowe odmulenie w rejonie wylotów kanalizacji deszczowych i rozebranych tam bobrowych wraz z rozplantowaniem,

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

dla Części nr 1, Części nr 2, Części nr 4, Części nr 5, Części nr 7, Części nr 8, Części nr 10  Części nr 11, Części nr 12, Części nr 13, Części nr 14, Części nr 15, Części nr 16

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na utrzymaniu/konserwacji cieków naturalnych lub rowów (z wyłączeniem rowów przydrożnych) lub kanałów lub wałów przeciwpowodziowych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.

dla Części nr 3, Części nr 9

Wykonawca musi wykazać się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi, polegającej na utrzymaniu/konserwacji cieków naturalnych lub rowów (z wyłączeniem rowów przydrożnych) lub kanałów lub wałów przeciwpowodziowych o wartości nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto.

Jeżeli Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż jedną część zamówienia, warunek udziału będzie spełniony, gdy Wykonawca wykaże się wykonaniem co najmniej jednej usługi, polegającej na utrzymaniu/konserwacji cieków naturalnych lub rowów (z wyłączeniem rowów przydrożnych) lub kanałów lub wałów przeciwpowodziowych o wartości nie mniejszej niż 80 000,00 zł brutto.

Warunki realizacji umowy

zgodnie ze wzorem umowy

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie wód na terenie Nadzoru Wodnego w Brzezinach

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzeki Utraty na terenie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie urządzeń wodnych na terenie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • „Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim cz. I

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Grodzisku Mazowieckim cz. II

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Kutnie

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łęczycy

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzeki Nida na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łowiczu

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzeki Pisia Zwierzyniec na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łowiczu

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzeki Kalinówka na terenie działania Nadzoru Wodnego w Łowiczu

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego Łódź Wschód

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Rawie Mazowieckiej

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Skierniewicach

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sochaczewie

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzeki Pisia Tuczna na terenie działania Nadzoru Wodnego w Sochaczewie

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • WA.ROZ.2810.40.2021/ZZŁ
 • Utrzymanie rzek na terenie działania Nadzoru Wodnego w Zgierzu

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry