Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont pomieszczeń w siedzibach: Zarządu Zlewni w Pile i Nadzoru Wodnego w Złotowie

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Pile

Zarząd Zlewni w Pile

Motylewska 7
64-920 Piła
tel.672123244
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  BD.ZOO.2.222.8.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  05.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Remont pomieszczeń  w siedzibach: Zarządu Zlewni w Pile i Nadzoru Wodnego w Złotowie”:

Część 1: Malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych do przechowywania dokumentacji archiwalnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile.           

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne malowanie powierzchni farbami  niezawierającymi formaldehyd, ksylen, toluen, wymiana instalacji elektrycznej (oświetlenie o obniżonej emisji promieniowania UV -50-200 luksów na poziomie podłogi), obicie  drzwi blachą stalową ocynkowaną, wymiana wkładki patentowej w zamku drzwiowym  oraz naklejenie foli przyciemnionej w oknach w dwóch pomieszczeniach piwnicznych (nr pomieszczeń 5 i 6) w celu przystosowania ich do przechowywania dokumentacji archiwalnej. Niezbędne materiały zapewnia Wykonawca.

Część 2: Malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Nadzoru Wodnego w Złotowie.

Przedmiotem zamówienia jest dwukrotne wykonywanie malowania sufitów i ścian 6 pomieszczeń  biurowych i jednego pomieszczenia archiwum oraz wymiana listew przyściennych w 3 pomieszczeniach. Niezbędne materiały zapewnia Wykonawca.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

uprawnienia w zakresie  wymiany instalacji elektrycznej (dot. części 1)

Branże CPV

 • 45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne
 • 45442100-8 - Roboty malarskie

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część 1
 • Malowanie i wymiana instalacji elektrycznej w pomieszczeniach piwnicznych do przechowywania dokumentacji archiwalnej w siedzibie Zarządu Zlewni w Pile.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Malowanie pomieszczeń biurowych w siedzibie Nadzoru Wodnego w Złotowie.

 • Roboty budowlane
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry