Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Zarządu Zlewni w Żywcu

Tryb podstawowy
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie

Marszałka J. Piłsudskiego 22
31-109 Kraków
tel.+48 12 62-84-363
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza oferta
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2810.40.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 12:00
 • Termin składania ofert
  28.06.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  28.06.2021 11:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie dokumentacji projektowej na terenie Zarządu Zlewni  w Żywcu w podziale na części:
Część 1 – Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+900
Część 2 – Wykonanie projektu technicznego remontu filarów i przyczółków przelewu powierzchniowego zapory Tresna
Część 3 - Wykonanie projektu remontu betonów wylotu ujęcia KSW
Część 4 - Wykonanie projektu remontu dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego jazu Czaniec

 

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia szczególnych warunków w tym zakresie

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z pkt 7.2.4 SWZ.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do SWZ - Projekt umowy.

Informacje dodatkowe

Zamawiający zaleca, aby Wykonawca przed złożeniem oferty przeprowadził wizję lokalną w terenie. 

Branże CPV

 • 71322000-1 - Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 21.06.2021 12:50:44
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieszcza odpowiedź na zgłoszone pytanie
 • 22.06.2021 15:10:25
 • Anita Wrona

 • W związku ze zmianą treści SWZ Zamawiający modyfikuje daty składania i otwarcia ofert
 • 28.06.2021 10:42:54
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieszcza informację o kwotach przeznaczonych na realizację zamówienia.
 • 09.07.2021 15:14:21
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania w zakresie Części 1.
 • 23.07.2021 15:10:21
 • Anita Wrona

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 2.
 • 30.07.2021 14:28:19
 • Ewa Piszczek

 • Zamawiający zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 3 oraz Części 4.

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • Część 1
 • Opracowanie dokumentacji technicznej na wykonaną śluzę w lewym wale rzeki Soły w km 0+900

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 2
 • Wykonanie projektu technicznego remontu filarów i przyczółków przelewu powierzchniowego zapory Tresna

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 3
 • Wykonanie projektu remontu betonów wylotu ujęcia KSW

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • Część 4
 • Wykonanie projektu remontu dolnego stanowiska przelewu powierzchniowego jazu Czaniec

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry