Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7189,Dostawa-drukow-akcydensowych-na-potrzeby-Panstwowego-Gospodarstwa-Wodnego-Wody-P.html
2021-09-24, 18:00

Dostawa druków akcydensowych na potrzeby Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz dla Zarządów Zlewni

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Wrocławiu

C.K. Norwida 34
50-950 Wrocław
tel.71 33 78 868
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.31.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  16.06.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  15.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  15.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa druków akcydensowych na rzecz Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie określa.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie określa.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie określa.

Branże CPV

 • 22900000-9 - Różne druki

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Firma Handlowa REMI Adam Krokowski

ul. Strażacka 35
43-382 Bielsko-Biała

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.