Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7205,Przeglad-i-konserwacja-telewizji-przemyslowej-jaz-Debe-i-biuro-ZZ-w-Debem.html
2021-09-28, 14:54

Strona znajduje się w archiwum.

Przegląd i konserwacja telewizji przemysłowej - jaz Dębe i biuro ZZ w Dębem

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Dębem

Zarząd Zlewni w Dębem

Dębe 1
05-140 Serock
tel.(22) 782 30 00
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WA.ROZ.2811.170.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  16.06.2021 16:00
 • Termin złożenia oferty
  06.07.2021 12:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przegląd i konserwacja telewizji przemysłowej - jaz Dębe i biuro ZZ w Dębem zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia oraz innymi załącznikami do niniejszego zadania.

Warunki realizacji umowy

Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadanie koncesji, zezwolenia):

- posiadanie aktualnych dokumentów dot. działalności;

- posiadanie odpowiednich oraz aktualnych uprawnień i pozwoleń;

- posiadanie doświadczenia w tematyce przedmiotu zamówienia, potwierdzonego referencjami (listy polecające, protokoły odbioru prac itp.).

Branże CPV

 • 50341000-7 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji urządzeń telewizyjnych

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.06.2021 10:04:29
 • Marta Waśkiewicz

 • Dzień dobry,
  bardzo proszę o określenie:
  -co dokładnie ma się składać na cenę konserwacji, czy ma być ona wykonana jednorazowo czy cyklicznie
  - na wezwanie Zamawiającego, czy co określony czas
  -z jaką częstotliwością mają być wykonywane serwisy
  -czy serwisy mają być każdorazowo płatne
  Dzień dobry!
  Informuję, iż zamieszczono Zał 1a_uzupełnienie do OPZ, który odpowiada na wszystkie Państwa pytania.

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 22.06.2021 14:18:57
 • Marta Waśkiewicz

 • Ze względu na potrzebę doszczegółowienia OPZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert.
  Nowy termin składania ofert: 06.07.2021r. g. 12:00
 • 22.06.2021 14:19:22
 • Marta Waśkiewicz

 • Zmiana terminu składania ofert
 • 23.06.2021 13:37:17
 • Marta Waśkiewicz

 • Zamieszczono OPZ wraz z uzupełnieniem do OPZ.
 • 06.07.2021 12:46:06
 • Marta Waśkiewicz

 • Zamieszczono Informację z otwarcia ofert
 • 09.08.2021 19:49:19
 • Marta Waśkiewicz

 • Zamieszczono protokół wyboru oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.