Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Remont zabudowy regulacyjnej na potoku Bieleń w km 0+070-0+127 w m. Szklarska Poręba.

Tryb podstawowy

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Zarząd Zlewni w Lwówku Śląskim

Jaśkiewicza 24
59-600 Lwówek Śląski
tel.(75) 782 46 02
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2810.41.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.06.2021 15:00
 • Termin składania ofert
  30.06.2021 11:00
 • Termin otwarcia ofert
  30.06.2021 12:05

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty konserwacyjno – utrzymaniowe, mające na celu remont zabudowy regulacyjnej na potoku Bieleń w m. Szklarska Poręba

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zgodnie z SWZ

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z SWZ

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z SWZ

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Maxbud Marzena Majer

Trójca 135 A
59-900 Zgorzelec

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry