Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności istnienia progu piętrzącego w km 8+334 rz. Raduni dla kształtowania zasobów wodnych

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Zarząd Zlewni w Gdańsku

Sucha 12
80-531 Gdańsk
tel.585599226
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie unieważnione
 • Numer postępowania
  GD.ROZ.2811.114.2021.ZZ.3
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  17.06.2021 15:00
 • Termin złożenia oferty
  01.07.2021 23:55

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Opracowanie ekspertyzy w zakresie niezbędności istnienia progu piętrzącego w km 8+334 rz. Raduni dla kształtowania zasobów wodnych”. Próg piętrzący zlokalizowany w km 8+334 rz. Raduni jest budowlą hydrotechniczną i wpływa na kształtowanie stosunków wodnych w jego zlewni. Przedmiotowa ekspertyza ma posłużyć do określenia wpływu przedmiotowej budowli na kształtowanie zasobów wodnych rzeki Raduni oraz do wskazania podmiotów odnoszących korzyści. Powyższa ekspertyza będzie stanowić podstawę do podjęcia decyzji o konieczności zachowania ww. progu lub nałożenia obowiązku jego likwidacji.

Opis Przedmiotu zamówienia stanowi załacznik do Zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami umowy.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zgodnie z zapytaniem ofertowym i warunkami umowy.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z załączonym projektem umowy.

Branże CPV

 • 71350000-6 - Usługi inżynieryjne naukowe i techniczne
 • 71351920-2 - Usługi oceanograficzne i hydrologiczne

Informacja

Postępowanie unieważnione

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry