Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Utrzymanie śródlądowych wód płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach - 3 części”

Przetarg nieograniczony
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 815310318
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Analiza ofert
 • Numer postępowania
  LU.ROZ.2810.46.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  18.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  20.07.2021 10:00
 • Termin otwarcia ofert
  20.07.2021 10:10
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług z zakresu utrzymania śródlądowych wódach płynących na terenie Nadzoru Wodnego w Siedlcach. Zamawiający podzielił zamówienie na 3 części, gdzie każda część stanowi oddzielny przedmiot zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz zakres prac związanych z realizacją poszczególnych części zamówienia przedstawiony został w Przedmiarach robót (załącznik nr 5.1–5.3) oraz w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania robót utrzymaniowych (załącznik nr 6), stanowiących załączniki do SWZ.

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Warunki realizacji umowy

1. Warunki realizacji umowy, w tym istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty podano w SWZ.

2. W sprawach nieuregulowanych w umowie mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Branże CPV

 • 90721800-5 - Usługi ochrony przed naturalnym ryzykiem lub zagrożeniami

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • (1)
 • Utrzymanie rzeki Kostrzyń w km 6+800–8+300; 21+720–33+144, 33+914–43+240 i 43+793–54+420

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • (2)
 • Utrzymanie rzeki Ciek B w km 0+000–7+945

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty
 • (3)
 • Utrzymanie rzeki Witówka I w km 0+000–13+042

 • Usługi
 • Postępowanie w toku
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry