Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Strona znajduje się w archiwum.

Wywóz odpadów stałych komunalnych z obiektów hydrotechnicznych na terenie Zarządu Zlewni w Legnicy (Części 2)

Zapytanie ofertowe
Postępowanie podzielone na części

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Legnicy

Zarząd Zlewni w Legnicy

M. Rataja 32
59-220 Legnica
tel.(76) 862 70 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  WR.ROZ.2811.211.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  18.06.2021 13:00
 • Termin złożenia oferty
  28.06.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wywozie odpadów stałych komunalnych z obiektów hydrotechnicznych na terenie
Zarządu Zlewni w Legnicy z podziałem na 2 części.

Część  1 Wywóz odpadów stałych komunalnych ze Zbiorników Wodnych Słup, Dobromierz

Zbiornik Wodny Słup, Słup 1, 59-424 Męcinka

Zbiornik Wodny Dobromierz, ul. Krótka 4 i ul. Chrobrego, 58-377 Dobromierz

       Część 2 Wywóz odpadów stałych komunalnych ze Zbiornika Wodnego Mietków

Zbiornik Wodny Mietków, ul. Wodna 18, Borzygniew, 55-081 Mietków

Szczegółowy opis zamówienia stanowi załacznik nr 2

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykonawca lub osoba, za pomocą której wykonawca wykonuje zamówienie, musi posiadać zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, wydane na podstawie art.27 ust. 2 pkt 1 lub 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn. zm.) oraz art. 233 ust. 2, ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2020, poz. 797 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 r. poz. 10 z późn. zm.)

Wykonawca lub osoba, za pomocą której wykonawca wykonuje zamówienie, musi posiadać zezwolenie właściwego starosty na prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów, wydane na podstawie art. 25, art. 41 ust. 3 pkt 2, art. 43, art. 44 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020, poz. 797 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. Nr 2020r. poz. 10 z późn. zm.).

Wykonawca oświadcza, iż jest zarejestrowany w Bazie Danych o Produktach i Opakowaniach oraz o Gospodarce Odpadami Prowadzonej przez Marszałka Województwa.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi załącznik do Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 90511000-2 - Usługi wywozu odpadów

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 29.06.2021 10:03:48
 • Beata Jabłońska

 • Zmiana kwoty jaką Zamawiajacy może przeznaczyć na część 1 i część 2.
 • 02.07.2021 10:43:29
 • Beata Jabłońska

 • Informacja o wyborze wykonawcy
 • 02.07.2021 10:52:56
 • Beata Jabłońska

 • Zawiadomienie o wyniku
 • 02.07.2021 10:56:57
 • Beata Jabłońska

 • Zawiadomienie o wyniku

Części postępowania

 • Numer
 • Przedmiot
 • Kategoria
 • Akcja
 • WR.ROZ.2811.211.2021
 • Część 1 Wywóz odpadów stałych komunalnych ze Zbiorników Wodnych Słup, Dobromierz

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty
 • WR.ROZ.2811.211.2021
 • Część 2 Wywóz odpadów stałych komunalnych ze Zbiornika Wodnego Mietków

 • Usługi
 • Postępowanie zakończone
 • Nie złożyłeś oferty

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry