Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli”

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.34.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Powyżej progów unijnych
  Tak
 • Data publikacji
  21.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  19.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  19.07.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest  utrzymanie wałów przeciwpowodziowych oraz zbiornika Maziarnia na terenie działalności Zarządu Zlewni w Stalowej Woli, w podziale na 16 części:

Cz. 1. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Wirowa L-0+000-5+256, P-0+000-3+836 oraz L+P wał rz. Parchówka L-0+000-0+250, P-0+000-0+251, gm. Cieszanów, Stary Dzików, pow. lubaczowski”

Cz. 2. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – lewy wał rz. Biała w km 0+000-0+813 gm. Janów Lubelski, pow. Janowski”

Cz. 3. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Łęg   L-0+000-21+076,  P-0+000-19+454 oraz prawy wał rz. Osa w km 0+000-1+291 gm. Gorzyce, Zaleszany, Grębów; pow. Tarnobrzeski”

Cz. 4. „Utrzymanie wałów przeciwpwodziowych - dwukrotne koszenie prawego wału rzeki San w km 2+215-9+397, 9+756-14+041, 14+186-15+751, 15+801-25+512, 25+955-29+874 i 29+910-31+684 w gm. Radomyśl nad Sanem i Pysznica”

Cz. 5. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych - dwukrotne koszenie lewego wału rzeki San w km 4+445-26+838 w gm. Zaleszany i Stalowa Wola”

Cz. 6. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych - dwukrotne koszenie wału wstecznego lewego rzeki Sanny w km 0+000-8+835 oraz prawego wału Doliny Janiszowskiej w km 13+300-15+160 w m. Opoka gm. Annopol”

Cz. 7. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych - dwukrotne koszenie wałów rzeki Jodłówka prawy w km 0+000-3+793 i lewy w km 0+000-2+588 w m. Żabno gm. Radomyśl nad Sanem”

Cz. 8. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Trześniówka L-0+000-12+448, P-0+000-12+942 gm. Gorzyce, Tarnobrzeg, pow. tarnobrzeski, pow. sandomierski”

Cz. 9. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – prawy wał rz. Trześniówka w km 12+942-32+785, 0+000-4+682 wraz z dopływami: L+P wał rz. Żupawka, Dąbrówka, Przyrwa, Koniecpólka, Korzeń, Smarkata gm. Grębów, Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski; gm. Padew Narodowa, pow. mielecki”

Cz. 10. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – lewy wał rz. Trześniówka w km 12+448-32+695, 0+000-4+790, wraz dopływami: L+P wał rz. Mokrzyszówka, Kaczówka, Łuczka w gm. Stale, Grębów, Tarnobrzeg, Nowa Dęba, Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski; gm. Padew Narodowa, pow. mielecki”

Cz. 11. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Doprowadzalnik Łęg-Klewiec L-0+000-7+650, P-0+000-7+644 oraz utrzymanie rz. Doprowadzalnik Łęg-Klewiec w km 0+000-7+670 gm. Grębów, pow. tarnobrzeski”

Cz. 12. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Żupawka - Dąbrówka L-0+000-5+761, P-0+000-4+861 oraz utrzymanie rz. Żupawka-Dąbrówka w km 0+000-6+140 gm. Grębów, Nowa Dęba, pow. tarnobrzeski”

Cz. 13. „Utrzymanie wałów Suchy Zbiornik w km 0+000-5+688 gm. Grębów, pow. tanobrzeski”

Cz. 14. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-0+000-8+667, P-0+000-8+534, L+P wał p. Dymitrowsko-Młodochowski L-0+000-0+865, P-0+000-0+502 gm. Baranów Sandomierski, pow. tarnobrzeski; gm. Padew Narodowa pow. mielecki”

Cz. 15. „Utrzymanie wałów przeciwpowodziowych – L+P wał rz. Babulówka L-8+667-19+229, P-8+534-19+150 oraz L+P wał cofkowy p. Rów w km L-0+000-2+608, P-0+000-1+547 gm. Padew Narodowa, Tuszów Narodowy, pow. mielecki”

Cz. 16. „Utrzymanie zbiornika "Maziarnia" w Wilczej Woli”

Zamawiający nie dopuszcza podziału zamówienia w ramach poszczególnych części.

 

 

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Dla wszystkich części zamówienia:

wykonanie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień polegających na:  koszeniu roślinności w obrębie koryt rzek lub potoków lub urządzeń wodnych (w tym wałów przeciwpowodziowych lub zbiorników wodnych).

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi  zostały wykonane należycie

- kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 6  i 7 do Formularza oferty.

Informacje dodatkowe

Wykonawca składa jedną ofertę wraz z wymaganymi załącznikami, a wolę przystąpienia do określonych części wyraża w pliku Formularza ofertowego- zał. nr 2 do SWZ

 

Wykonawca może złożyć ofertę na nie więcej niż 8 części

Branże CPV

 • 45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej
 • 77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry