Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Serwis gwarancyjny samochodów służbowych użytkowanych w Zarządzie Zlewni w Kielcach

Zapytanie ofertowe

Zamawiający

Zarząd Zlewni w Kielcach

Zarząd Zlewni w Kielcach

Robotnicza 5
25-662 Kielce
tel.413340098 wew. 206
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  KR.ROZ.2811.297.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  21.06.2021 11:00
 • Termin złożenia oferty
  29.06.2021 11:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie:

a) okresowych przeglądów technicznych zgodnie z książką przeglądów serwisowych wraz z wymianą wszystkich materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do wykonania usługi,

b) przeglądów corocznych klimatyzacji wraz z ewentualnym uzupełnieniem czynnika,

c) naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów nie objęte powyższym ppkt. a,

 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Znajdują się w zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia:

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że dysponuje minimum 1 stacją obsługi serwisowej pojazdów, która zlokalizowana jest w odległości:

- 90 km od siedziby każdego Nadzoru Wodnego

(odległość wyznaczona na podstawie ogólnodostępnych map internetowych z funkcją wyznaczania trasy dojazdu samochodem)

W celu potwierdzenia spełnienia w/w warunku, Wykonawca złoży wypełniony Załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego „Wykaz stacji obsługi serwisowej pojazdów”.

Warunki realizacji umowy

Wzór umowy stanowi Załącznik nr 5 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Branże CPV

 • 50112000-3 - Usługi w zakresie napraw i konserwacji samochodów

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

WRONA SERWIS Rafał Wrona

Wincentego Witosa 59
25-561 Kielce

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry