Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej i Internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych, funkcjonujących na jego terenie, na okres 36 miesięcy”

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Otwarcie ofert
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.38.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  22.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  12.08.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.08.2021 10:00
 • Zgłoś udział w postępowaniu

Opis przedmiotu zamówienia

1.Przedmiotem zamówienia są „Usługi łączności telefonicznej stacjonarnej i internetu stacjonarnego dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie oraz jednostek organizacyjnych, funkcjonujących na jego terenie, na okres 36 miesięcy”.

2.Zamówienie składa się z następujących części:

 1. Część nr 1 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby siedziby RZGW w Rzeszowie (ul. Hanasiewicza 17B , 35-103 Rzeszów,).
 2. Część nr 2 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Obiekt Hydrotechniczny - Zapora Wodna "Klimkówka" i Elektrownia (38-312 Ropa, Klimkówka 4).
 3. Część nr 3 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Jaśle  (38-200, Jasło ul. Modrzejewskiego 12).
 4. Część nr 4 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie  (Krosno, 38-400, Bieszczadzka 5)
 5. Część nr 5 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni Stalowa Wola  (Stalowa Wola, 37-464, ul. Jagiellońska 17) oraz Nadzoru Wodnego Stalowa Wola (Stalowa Wola, 37-464, ul. Jagiellońska 17).
 6. Część nr 6 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Zarządu Zlewni w Przemyślu  (Przemyśl, 37-700, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6)
 7. Część nr 7 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej  (Kolbuszowa, 36-100, ul. Handlowa 2)
 8. Część nr 8 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim (Janów Lubelski, 23-300, ul. Jana Pawła II 1)
 9. Część nr 9 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzorów Wodnych w: Dębicy, Mielcu, Ropczycach, Jaśle, Gorlicach, Krośnie, Łańcucie, Rzeszowie, Brzozowie, Strzyżowie, Przeworsku, Jarosławiu, Lubaczowie, Sanoku, Dynowie, Przemyślu, Lesku, Leżajsku, Tarnobrzegu, Biłgoraju i Ustrzykach Dolnych  oraz Stopnia Wodnego w Rzeszowie oraz Obiektu Hydrotechnicznego – Zapory Wodnej Besko – Sieniawa 
 10. Część nr 10 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby Nadzoru Wodnego Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, Ul. Czarneckiego 24)
 11. Część nr 11 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w postaci dostępu do Internetu na potrzeby, Obiekt hydrotechniczny Wilcza Wola (36-121 Wilcza Wola, ul. Wędkarska 63)
 12. Część 12 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby RZGW w Rzeszowie oraz Zarządów Zlewni w Przemyślu, Jaśle i Stalowej Woli wraz z podległymi jednostkami wymienionymi w Opisie przedmiotu zamówienia w tabeli lokalizacje;
 13. Część 13 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Zarządu Zlewni w Krośnie  (ul Bieszczadzka 5, 38-400 Krosno)
 14. Część 14 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Nadzoru Wodnego w Kolbuszowej (Nadzór Wodny w Kolbuszowej, Kolbuszowa, 36-100 ul. Handlowa 2).
 15. Część 15 zamówienia – Świadczenie w sposób ciągły usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii stacjonarnej na potrzeby Nadzoru Wodnego w Janowie Lubelskim (Nadzór Wodny Janów Lubelski, Janów Lubelski, 23-300, ul. Jana Pawła II 1).

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Dotyczy WSZYSTKICH części zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego wymaganych uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualny wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021r., poz. 576).

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 4 do Formularza oferty.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

Dotyczy WSZYSTKICH części zamówienia:

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać wykonanie lub wykonywanie, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 zamówień, polegających na:

a. świadczeniu usług dostępu do Internetu o wartości każdego z nich:

- Dla Części 1 - minimum 18 000,00 zł brutto,

- Dla Części 2 - minimum 1 500,00 zł brutto,

- Dla Części 3 - minimum 2 800 zł brutto,

- Dla Części 4 - minimum 5 000,00 zł brutto,

- Dla Części 5 - minimum 6 000,00 zł brutto,

- Dla Części 6 - minimum 5 000,00 zł brutto,

- Dla Części 7 - minimum 2 500,00 zł brutto,

Dla Części 8 - minimum 3 000,00 zł brutto,

Dla Części 9 - minimum 40 000,00 zł brutto,

Dla Części 10 - minimum 1 500,00 zł brutto,

- Dla Części 11 - minimum 1 500,00 zł brutto,

 

             b. świadczeniu usług telefonii stacjonarnej o wartości każdego z nich:

- Dla Części 12 – minimum 80 000,00 zł brutto,

- Dla Części 13 - minimum 400,00 zł brutto,

- Dla Części 14 - minimum 1 500,00 zł brutto,

- Dla Części 15 - minimum 800,00 zł brutto,

 

- wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane.

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

       Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 5 i 6 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze wzorami umów dla poszczególnych części - Załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 64200000-8 - Usługi telekomunikacyjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 02.07.2021 08:19:36
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo,
  PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 • 06.07.2021 12:31:55
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.
 • 03.08.2021 09:33:51
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostało Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu oraz wyjaśnienia i zmiany SWZ z załącznikiem.
 • 03.08.2021 09:34:42
 • Paulina Krociel

 • Zmieniono termin składania i otwarcia ofert.
 • 05.08.2021 14:54:07
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo,
  PGW WP informuje, że na Platformie zakupowej zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.

Informacja

Nie można wziąć udziału w postępowaniu. Postępowanie już się rozpoczęło.

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry