Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Usługa szkoleniowa na relizację szkolenia w zakresie komunikacji dl pracownikó PGW Wody Polskie pn.: Komunikacja z trudnym klientem, techniki profesjonalnej obsługi trudnego interesanta, asertywna komunikacja w pracy urzędnika dla 8 osób

Zapytanie ofertowe

Ogłaszający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

Leszka Czarnego 3
20-610 Lublin
tel.+48 81 531 03 08
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  LU/ROK/2810.8/2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  28.06.2021 14:00
 • Termin złożenia oferty
  26.07.2021 18:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie przez Wykonawcę usługi szkoleniowej na realizację szkolenia z komunikacji dla pracowników Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w zakresie: Komunikacja z trudnym klientem, techniki profesjonalnej obsługi trudnego interesanta, asertywna komunikacja w pracy urzędnika dla 8 osób

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

 1. Posiadanie minimum 5-letniego doświadczenie w prowadzeniu działalności szkoleniowej,
 2. Przedstawienie odpowiadającego potrzebom Zamawiającego wstępnego szczegółowego programu szkolenia, wykraczającego poziomem szczegółowości poza minimum wskazane przez Zamawiającego,
 3. Dysponowanie pracownikami lub współpracownikami dającymi rękojmię należytej realizacji programu szkolenia, w szczególności posiadającymi odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie:
  a) posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie prowadzenia szkoleń,
  b) w okresie od 01.01.2018 r. do dnia poprzedzającego dzień, w którym upływa termin na składania ofert przeprowadził co najmniej 10 przedmiotowych szkoleń.

Warunki realizacji umowy

Warunki realizacji umowy zawarte w załączniku nr 2 do Zapytania ofertowego - Wzór umowy

Branże CPV

 • 80500000-9 - Usługi szkoleniowe

Pytania i odpowiedzi

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 01.07.2021 05:29:08
 • Paulina Walska

 • Proszę o informację w jakim mieście miałoby się odbyć szkolenie w formie stacjonarnej?
  W odpowiedzi na zadane pytanie uprzejmie informuję, że zgodnie z § 1 pkt 5 wzoru umowy do postępowania: Szkolenie w formie stacjonarnej będzie przeprowadzone w sali szkoleniowej w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ul. Żelaznej 59 A.

Informacja

Postępowanie zakończone

Jestem nowym użytkownikiem i chcę korzystać z usług serwisu.

Zarejestruj się

lub załóż konto uproszczone i loguj się tylko przez link

Szybka rejestracja

Posiadam już konto

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny

Postępowanie prowadzone z wyłączeniem przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry