Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7484,Sukcesywna-dostawa-materialow-biurowych-i-pismienniczych-dla-potrzeb-Panstwowego.html
2021-10-26, 01:36

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Przetarg nieograniczony

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.37.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2021 10:00
 • Termin składania ofert
  12.08.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  12.08.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych, dla potrzeb Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie -Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Rzeszowie” na okres 12 miesięcy.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

3. Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1 – Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb PGW WP RZGW Rzeszów, 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17B

 

Część 2 – Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Zarządu Zlewni w Krośnie, 38-400 Krosno  ul. Bieszczadzka 5

 

Część 3 – Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Zarządu Zlewni w Jaśle,  38-200 Jasło ul. Modrzejewskiego 12

 

Część 4 – Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Zarządu Zlewni w Przemyślu, Przemyśl ul. Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6

 

Część 5 – Dostawa materiałów biurowych i piśmienniczych dla potrzeb Zarządu Zlewni w Stalowej Woli,  37-464 Stalowa Wola ul. Jagiellońska 17

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie każdej z części zamówienia.

Dotyczy Części nr 1:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 60.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane  lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 60.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.

Dotyczy Części nr 2:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane  lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 35.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.

Dotyczy Części nr 3:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 30.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane  lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 30.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.

Dotyczy Części nr 4:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 25.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane  lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 25.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.

Dotyczy Części nr 5:

Wykonawca musi wykazać co najmniej wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej,

- 1  zamówienia polegającego na dostawie materiałów biurowych o wartości min. 30.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane  lub

- 2 zamówień polegających na dostawie materiałów biurowych, jeśli suma wartości tych dwóch zamówień wynosi min. 30.000,00 PLN brutto wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane.

Dotyczy wszystkich części:

Wykazywane zamówienia winny być poparte dowodami określającymi, czy dostawy zostały wykonane należycie.

W przypadku wykazania dostaw rozliczanych w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający dokona przeliczenia ich wartości wg średniego kursu wymiany waluty ustalonego przez Narodowy Bank Polski na dzień podany jako termin rozpoczęcia wykazanego zamówienia.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie załącznika nr 4 i 5 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 22000000-0 - Druki i produkty podobne
 • 22600000-6 - Tusz
 • 22815000-6 - Notatniki
 • 22816000-3 - Bloki papierowe
 • 22816300-6 - Bloczki samoprzylepnych karteczek na notatki
 • 22850000-3 - Skoroszyty i podobne wyroby
 • 24910000-6 - Kleje
 • 30192100-2 - Gumki
 • 30192130-1 - Ołówki
 • 30192131-8 - Ołówki automatyczne
 • 30192132-5 - Wkłady grafitowe do ołówków
 • 30192133-2 - Temperówki do ołówków
 • 30192160-0 - Korektory
 • 30192800-9 - Etykiety samoprzylepne
 • 30194000-5 - Przybory kreślarskie
 • 30197100-7 - Zszywki, gwoździki z szerokim łebkiem, pinezki kreślarskie
 • 30197210-1 - Skoroszyty kołowe
 • 30197220-4 - Spinacze do papieru
 • 30197300-9 - Otwieracze do listów, zszywacze i dziurkacze
 • 30197320-5 - Zszywacze
 • 30197321-2 - Usuwacz zszywek
 • 30197330-8 - Dziurkacze
 • 30197630-1 - Papier do drukowania
 • 30199230-1 - Koperty

Informacja

Postępowanie zakończone

Wybór oferty

Hurt-Papier Ryszard Cebula s.j.

Podkarpacka 57B
35-082 Rzeszów

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.