Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

„Dostawa i montaż klimatyzacji w siedzibach Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie i Stalowej Woli”

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 17 853 74 07
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.52.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  30.06.2021 14:00
 • Termin składania ofert
  29.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  29.07.2021 10:00
 • Odwołanie

Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa i montaż klimatyzacji w siedzibach Zarządu Zlewni w Jaśle, Krośnie i Stalowej Woli”

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SWZ.

2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienie składa się z następujących części:

Część 1: Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Jaśle;

Część 2: Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Krośnie;

Część 3: Dostawa i montaż klimatyzacji w budynku Zarządu Zlewni w Stalowej Woli.

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej dla każdej z części postępowania.

Na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca musi wykazać się co najmniej następującymi osobami, skierowanymi przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:

- 1 osobą, posiadającą stosowny certyfikat uprawniający do podejmowania czynności w zakresie instalacji, kontroli szczelności, konserwacji lub serwisowania, a także naprawy i likwidacji stacjonarnych urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych lub pomp ciepła, wydane na podstawie obowiązujących przepisów.

Kwalifikacja nastąpi na podstawie Załącznika nr 4 do Formularza oferty.

Warunki realizacji umowy

Zgodnie ze Wzorem umowy - Załącznik nr 2 do SWZ.

Branże CPV

 • 39717200-3 - Urządzenia klimatyzacyjne

Pliki do pobrania

Komunikaty zamawiającego

 • Data
 • Opublikowane przez
 • Treść
 • 06.07.2021 11:37:36
 • Paulina Krociel

 • Zmieniono termin składania i otwarcia ofert.
 • 06.07.2021 11:39:26
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo,
  PGW WP - RZGW Rzeszów informuje, że na Platformie Zamawiającego zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 • 08.07.2021 13:42:26
 • Paulina Krociel

 • Zmieniono termin składania i otwarcia ofert.
 • 08.07.2021 13:42:50
 • Paulina Krociel

 • Szanowni Państwo, PGW WP - RZGW Rzeszów informuje, że na Platformie Zamawiającego zamieszczone zostały wyjaśnienia i zmiany treści SWZ.
 • 15.09.2021 12:04:29
 • Paulina Krociel

 • Postępowanie zostało zakończone.

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

do góry