Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

https://przetargi.wody.gov.pl/wp/postepowania-przetargow/r7526,Uslugi-zwiazane-z-konserwacja-urzadzen-oraz-systemow-Zbiornika-Wodnego-Klimkowka.html
2021-10-19, 05:26

Usługi związane z konserwacją urządzeń oraz systemów Zbiornika Wodnego Klimkówka oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji Gospodarowania Wodą i Instrukcji Eksploatacji dla Zbiornika Wodnego Klimkówka

Tryb podstawowy

Zamawiający

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Rzeszowie

Hanasiewicza 17B
35-103 Rzeszów
tel.+48 (13) 446 33 11
0 dni 0 godziny 0 minuty 0 sekundy
 • Etap postępowania
  Postępowanie zakończone
 • Numer postępowania
  RZ.ROZ.2810.54.2021
 • Klasyfikacja ofert
  brutto PLN
 • Data publikacji
  01.07.2021 13:00
 • Termin składania ofert
  22.07.2021 09:00
 • Termin otwarcia ofert
  22.07.2021 10:00

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest Przedmiotem zamówienia są Usługi związane z konserwacją urządzeń oraz systemów Zbiornika Wodnego Klimkówka oraz wykonanie aktualizacji Instrukcji Gospodarowania Wodą i Instrukcji Eksploatacji dla Zbiornika Wodnego Klimkówka w podziale na 5 części.

Część 1 – Konserwacja systemu ASTKZ zapory Klimkówka,

Część 2- Konserwacja stacji meteo na zaporze Klimkówka,

Część 3- Wykonanie aktualizacji Instrukcji Gospodarowania Wodą dla Zbiornika Wodnego Klimkówka,

Część 4- Wykonanie aktualizacji Instrukcji Eksploatacji dla Zbiornika Wodnego Klimkówka,

Część 5- Przegląd i obsługa mechanizmów, napędów, instalacji napowietrzania- Zbiornik Klimkówka

Warunki realizacji umowy

Zgodnie z zapisami Zał. Nr 3 do SWZ- Wzór umowy.

Branże CPV

 • 22473000-6 - Instrukcje techniczne
 • 38120000-2 - Przyrządy meteorologiczne
 • 38410000-2 - Przyrządy pomiarowe
 • 38500000-0 - Aparatura kontrolna i badawcza
 • 39370000-6 - Instalacje wodne
 • 42141410-6 - Wciągarki

Informacja

Postępowanie zakończone

Nie mam konta

Logowanie

Posiadasz już profil, zaloguj się

Przypomnij hasło Ponownie wyślij link aktywacyjny Zarejestruj nowy profil

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.